Kör Trafikkskole
Førerkort klasse B

Trinnvurdering 3

Leksjon 60 min
Trinnvurdering 3 er et obligatorisk steg på veien til lappen - her skal du og trafikklæreren sammen vurdere om du er klar for å gå til neste trinn i opplæringen (Trinn 4). Trinnvurderingen inneholder en før- og ettersamtale i tillegg til praktisk kjøring.
Mål
Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.
Dette skal du kunne

Nå som du har gjennomført trinn 3, skal du kunne dette:


 1. Gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
 2. Gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 3. Gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring
 4. Anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
 5. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø
 6. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
 7. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
 8. Mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.
Forberedelser
Les teori og ta en kikk på kommentarene fra tidligere kjøretimer og øvelseskjør privat hvis du har mulighet. Tidligere kommentarer finner du under fremdrift i appen.

Les våre tips til å lære deg teorien her.
Mål
Dette skal du kunne
Forberedelser
Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Nå som du har gjennomført trinn 3, skal du kunne dette:


 1. Gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
 2. Gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
 3. Gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring
 4. Anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
 5. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø
 6. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
 7. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
 8. Mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter.
Les teori og ta en kikk på kommentarene fra tidligere kjøretimer og øvelseskjør privat hvis du har mulighet. Tidligere kommentarer finner du under fremdrift i appen.

Les våre tips til å lære deg teorien her.
Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!