Førerkort klasse B

Trinnvurdering 3

Én undervisningstime á 45 minutter + 15 minutter
Trinnvurdering 3 er et obligatorisk steg på veien til lappen - her skal du og trafikklæreren sammen vurdere om du er klar for å gå til neste trinn i opplæringen (Trinn 4). Trinnvurderingen inneholder en før- og ettersamtale i tillegg til praktisk kjøring.
Mål
Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.
Dette skal du kunne
Nå som du har gjennomført trinn 3, skal du kunne:

  1. Gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
  2. Gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
  3. Gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken i ulike vegmiljø, herunder kjøring i tunnel, og de regler som gjelder for bilkjøring
  4. Anvende systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
  5. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i bolig, tettsted og bymiljø
  6. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i landevegsmiljø og forutse, oppfatte og motvirke risiko for møte- og utforkjøringsulykker, å bli forbikjørt og kjøre forbi
  7. Mestre å kjøre tydelig, sikkert og effektivt i forbindelse med kø, i tunnel og i mørket
  8. Mestre å kjøre effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter
Les teori og ta en kikk på kommentarene fra tidligere kjøretimer og øvelseskjør privat hvis du har mulighet. Tidligere kommentarer finner du under fremdrift i appen.
Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Alle kjøretimer og kurs

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!