Førerkort klasse B

4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø

Fem undervisningstimer á 45 minutter
I denne delen vil veiens standard, kurvatur, siktforhold og trafikkmengde variere. Din evne til å tolke informasjon, beskrive miljøet, anvende en presis kjøreteknikk og velge sikre trafikale løsninger skal utfordres. Erfaringer og loggføring fra denne delen danner grunnlaget for opplæringen i 4.1.3 Avsluttende Kjøring.
Du skal:
 1. øve på kjøring på landeveg
 2. identifisere og beskrive trafikkmiljøet, forutse mulige risikomomenter
 3. anvende presis kjøreteknikk
 4. oppleve og erfare situasjoner med risiko
 5. oppleve og erfare møtesituasjoner og å bli forbikjørt
 6. skrive logg
Forberedelser
Ta med noe å drikke og spise. For å gjennomføre dette kurset må du ha gjennomført 4.1.1. Bilkjøringens Risiko.

Oppmøtet er ved trafikkskolen.
 1. øve på kjøring på landeveg
 2. identifisere og beskrive trafikkmiljøet, forutse mulige risikomomenter.
 3. anvende presis kjøreteknikk
 4. oppleve og erfare situasjoner med risiko
 5. oppleve og erfare møtesituasjoner og å bli forbikjørt
 6. skrive logg

Alle kjøretimer og kurs

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!