Førerkort klasse B

4.1.3 Avsluttende kjøring - Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

Fire undervisningstimer á 45 minutter (per elev)
I denne leksjonen skal du planlegge en kjøretur som vil foregå i variert trafikkmiljø.
Dere skal:
  1. anvende hensiktsmessige hjelpemidler for å kunne beskrive forklare og begrunne ulige forhold og ta hensyn til
  2. kjøre selvstendig over lengre strekninger i et skiftende miljø som varierer i vegstandard og mellom typisk landeveg, by- og tettstedsmiljø
  3. begrunne handlingsvalg
  4. skrive logg
Forberedelser
Turen må planlegges i forkant. Kjøreruter og oppgaver ligger lengre ned på siden. Turen skal planlegges individuelt uansett om du gjennomfører kurset alene, eller med en annen elev.

Kurset krever at du har gjennomført 4.1.1. Bilkjøringens Risiko og 4.1.2. Kjøring i landevegsmiljø. Oppmøtet er ved trafikkskolen.
Kjøreruter og oppgaver
For å få den riktige kjøreruten må du passe på at du velger riktig by og om du er en eller to elever som planlegger turen.
Oppgavene denne dagen blir blant annet å levere viktige forsendelser til ulike destinasjoner ved å planlegge den tryggeste og mest effektive ruten, samt å beregne ankomsttid for følgende lokasjoner:

• Asker Hundeklubb Agility, Niskinnveien 35, 3538 Sollihøgda
• CatoSenteret, Kvartsveien 2, 1555 Son
• Sjåstad Kirke Sjåstadveien 1, 3400 Lier
• Drammen sykehus, Dronninggata 28, 3004 Drammen
• KIWI Ytre Enebakk, Gjeversrudveien 1, 1914 Ytre Enebakk
• Circle K Holtandalen, H B Haraldsens gate 36, 3188 Horten
• Hof Auto (SjekkPunkt Bilverksted), Vikeveien 3, 3090 Hof
• SHELL Våle, Bispeveien 1530, 3178 Våle

Kjøringen starter og avsluttes ved Brobekkveien 80, hvis ikke annet er avtalt.

Oppgaver:
a) Beskriv, forklar og begrunn ulike forhold dere forventer og må ta hensyn til på turen
b) Planlegg rekkefølgen til de ulike destinasjonene
c) Beregne ankomsttider for hver destinasjon
d) Gjennomfør kjøreturen
e) Dokumenter gjennomsnittlig drivstofforbruk for hele oppdraget
f) Loggføre erfaringer og opplevelser underveis

Alle kjøretimer og kurs

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!