Førerkort klasse B

Førstehjelpskurs

Fire undervisningstimer á 45 minutter
Førstehjelpskurset er en obligatorisk del av Trafikalt grunnkurs. Kurset tar for seg plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, og består av teoretisk undervisning, og praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.
Mål
Beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å:
 • ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
 • kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
 • kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp

Delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne:
 • oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
 • øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
 • videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker
Beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å:
 • ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
 • kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
 • kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp

Delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne:
 • oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
 • øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
 • videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Alle kjøretimer og kurs

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!