Kör Trafikkskole
Førerkort klasse B

Førstehjelpskurs

Leksjon 180 min
Førstehjelpskurset er en obligatorisk del av Trafikalt grunnkurs. Kurset tar for seg plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, og består av teoretisk undervisning, og praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.
 • Mål
  Beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å:
  a. ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
  b. kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
  c. kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp

  Delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne:
  a. oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
  b. øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
  c. videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker
Beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å:
a. ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
b. kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
c. kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp

Delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne:
a. oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
b. øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
c. videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!