Kör Trafikkskole
Førerkort klasse B

Førstehjelpskurs

Leksjon 180 min
Førstehjelpskurset er en obligatorisk del av Trafikalt grunnkurs. Kurset tar for seg plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, og består av teoretisk undervisning, og praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.
Mål
Beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å

a. ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
b. kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
c. kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp

Delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne
a. oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres

b. øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
c. videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker
Mål
Beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å

a. ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
b. kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
c. kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp

Delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne
a. oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres

b. øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
c. videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!