Førerkort klasse B

4.1.1 Bilkjøringens risiko

To undervisningstimer á 45 minutter
Dette er første leksjon på trinn 4, og begynner med en felles samling over 90 minutter hvor dere drøfter ulike sider ved bilkjøringens risiko samt å foreslå, argumentere for og ta stilling til effektive tiltak for å motvirke disse.
Du skal:
 1. kjenne kursets mål og organisering og sette ord på egne forventninger og mål
 2. drøfte begrepet kjøredyktighet
 3. kjenne til fordelingen av de alvorligste ulykkene i forhold til alder, kjønn og tidspunkt
 4. drøfte årsakene til de vanligste og alvorligste ungdomsulykkene og foreslå, argumentere for og ta stilling til effektive tiltak for å motvirke disse
 5. identifisere og beskrive mulige risikofaktorer i en gitt trafikksituasjon, forklare hva risikoen består i og velge ut, beskrive og argumentere for en ønsket atferd
 6. drøfte hvordan de selv påvirker og påvirkes av andre og være bevisst på sin personlige kjørestil med tanke på risiko og miljø
Samlingen foregår i klasserom. Ta med notatene fra sikkerhetskurset på bane og møt presis!

Du skal også begynne å planlegge turen du skal gjennomføre på 4.1.3. Avsluttende kjøring - planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø.
 1. kjenne kursets mål og organisering og sette ord på egne forventninger og mål
 2. drøfte begrepet kjøredyktighet
 3. kjenne til fordelingen av de alvorligste ulykkene i forhold til alder, kjønn og tidspunkt
 4. drøfte årsakene til de vanligste og alvorligste ungdomsulykkene og foreslå, argumentere for og ta stilling til effektive tiltak for å motvirke disse
 5. identifisere og beskrive mulige risikofaktorer i en gitt trafikksituasjon, forklare hva risikoen består i og velge ut, beskrive og argumentere for en ønsket atferd
 6. drøfte hvordan de selv påvirker og påvirkes av andre og være bevisst på sin personlige kjørestil med tanke på risiko og miljø

Alle kjøretimer og kurs

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!