Førerkort klasse B

4.1.3 Avsluttende kjøring -
Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø

Leksjon 360 min
I denne leksjonen skal du og en annen elev sammen planlegge en kjøretur som vil foregå i variert trafikkmiljø.
Dere skal
Forberedelser
  1. anvende hensiktsmessige hjelpemidler for å kunne beskrive forklare og begrunne ulige forhold og ta hensyn til.
  2. kjøre selvstendig over lengre strekninger i et skiftende miljø som varierer i vegstandard og mellom typisk landeveg, by- og tettstedsmiljø.
  3. begrunne handlingsvalg
  4. skrive logg.
Turen må planlegges i forkant. Dere vil få oversendt nødvendige dokumenter fra oss, og du vil bli satt i kontakt med en medelev.

Kurset krever at du har gjennomført 4.1.1. Bilkjøringens Risiko og 4.1.2. Kjøring i landevegsmiljø. Oppmøtet er ved trafikkskolen.