Førerkort klasse B

Sikkerhetskurs på øvingsbane

Fire undervisningstimer á 45 minutter
Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse B. Kurset skal bidra til at du videreutvikler din kompetanse i å unngå ulykker, bl.a. gjennom øving som ikke kan gjennomføres på veg. Kurset gjennomføres mot slutten av trinn 3 og som hovedregel med to elever.
Kurset varer i 4 undervisningstimer. Med to elever blir kursets varighet på 6 undervisningstimer.

Prisen inkluderer gebyr til NAF og kjøring til eller fra banen. Oppmøtested er ved trafikkskolen.
Mål
Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal lære å sikre personer og last og forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.
Dette skal du kunne
Du skal være klar over at din kjøremåte kan avgjøre om du mister eller opprettholder kontrollen over kjøretøyet. Dette innebærer at du som sjåfør må vite hvordan du skal unngå å miste veigrepet samt å videreutvikle din kompetanse om hvordan ulike førerstøttesystemer kan være til hjelp om noe uventet dukker opp.

Du skal også lære om sikring av last og personer i bilen, noe som er ditt ansvar som sjåfør.
Forberedelser
Sett deg inn i målene for kurset og vær forberedt på å møte andre elever til drøftinger om trafikksikkerhet.
Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.

Eleven skal lære å sikre personer og last og forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.

Alle kjøretimer og kurs

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!