Førerkort klasse B

Sikkerhetskurs på øvingsbane

Leksjon 260 min
Sikkerhetskurs på øvingsbane er obligatorisk for alle som skal ha førerett i klasse B. Kurset skal bidra til at du videreutvikler din kompetanse i å unngå ulykker, bl.a. gjennom øving som ikke kan gjennomføres på veg. Kurset gjennomføres mot slutten av trinn 3 og som hovedregel med to elever.
Kurset varer i 4 undervisningstimer. Med to elever blir kursets varighet på 6 undervisningstimer.

Oppmøtested er ved trafikkskolen

Mål
Du skal
Forberedelser
Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås.
Eleven skal lære å sikre personer og last og forstå hvordan bilens bremse- og styremuligheter påvirkes av førerens kjøremåte og bilens utrustning.
Du skal være klar over at din kjøremåte kan avgjøre om du mister eller opprettholder kontrollen over kjøretøyet. Dette innebærer at du som sjåfør må vite hvordan du skal unngå å miste veigrepet samt å videreutvikle din kompetanse om hvordan ulike førerstøttesystemer kan være til hjelp om noe uventet dukker opp. Du skal også lære om sikring av last og personer i bilen, noe som er ditt ansvar som sjåfør.
Sett deg inn i målene for kurset og vær forberedt på å møte andre elever til drøftinger om trafikksikkerhet.