Førerkort klasse B

Trafikant i Mørket (mørkedemo)

Tre undervisningstimer á 45 minutter
Kurset Trafikant i mørket (tidligere kalt Mørkedemo) er en obligatorisk leksjon som handler om å være trafikant i mørket. Kurset inneholder en demonstrasjon på et område med liten eller ingen trafikk, deretter en demonstrasjon i bil på veg i reelle trafikksituasjoner. Resterende tid brukes til oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.

Kurset holdes kun i vinterhalvåret, ca fra oktober - mars.
Hvis du er under 25 år må du ha gjennomført dette kurset for å kunne øvelseskjøre i perioden 1. november til 15. mars
Mål
Bli bevisst gjennom demonstrasjon ute og i bil hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:
  • oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket
  • drøfte hvordan vi som trafikanter kan opptre for å redusere risikoen ved ferdsel i mørket
  • drøfte hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket
Bli bevisst gjennom demonstrasjon ute og i bil hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å:
  • oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket
  • drøfte hvordan vi som trafikanter kan opptre for å redusere risikoen ved ferdsel i mørket
  • drøfte hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

Alle kjøretimer og kurs

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!