Førerkort klasse B

Trinnvurdering 2

Én undervisningstime á 45 minutter + 15 minutter
Trinnvurdering 2 er et obligatorisk steg på veien til lappen - her skal du og trafikklæreren sammen vurdere om du er klar for å gå til neste trinn i opplæringen (Trinn 3). Trinnvurderingen inneholder en før- og ettersamtale i tillegg til praktisk kjøring.
Mål
Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3. Du skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Du skal gjennom hele trinnet drøfte din egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet.

Du skal vurdere din egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved bilen.
Når du har gjennomført trinn 2, skal du kunne dette:

  1. Gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse B
  2. Gjøre rede for bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
  3. Gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell
  4. Gjøre rede for kjøring med tilhenger
  5. Gjøre rede for menneskets kapasitet og trafikkens krav, herunder rus, rusmidler og bilkjøring
  6. Gjøre deg klar for kjøring
  7. Utføre igangsetting og stans, giring, styring, bremsing og rygging i variert terreng
  8. Beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk
  9. Utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen
Les teori og gå gjennom kommentarene fra tidligere kjøretimer og øvelseskjør privat hvis du har mulighet. Tidligere kommentarer finner du under fremdrift i appen.
Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3. Du skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Du skal gjennom hele trinnet drøfte din egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet.

Du skal vurdere din egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved bilen.

Alle kjøretimer og kurs

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!