Førerkort klasse B

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

To undervisningstimer á 45 minutter
I denne delen skal du reflektere over og dele dine erfaringer både fra sikkerhetskurs på veg og de øvrige delene av opplæringen med medelever og lærer.

Det kan være utfordrende å huske hendelser og opplevelser, det er derfor viktig at du har ført logg og at det ikke går for lang tid mellom 4.1.3 Avsluttende kjøring og dette kurset. Du blir utfordret på begreper som førerkompetanse og risikovillighet, og vurdering av egen førerkompetanse.


Til sist skal du ta stilling til egne sterke og svake sider som bilførere og dine utviklingsmuligheter.
Dere skal:
  1. dele erfaringer med medelever og lærere
  2. beskrive og begrunne egne valg og kjøremåter
  3. vurdere egne sterke og svake sider som bilførere og velge ut områder med utviklingsmuligheter
  4. vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling
Forberedelser
Kurset foregår i klasserom. Ta med alle notetene fra begge sikkerhetskursene , og møt presis!

Kurset krever at du har gjennomført 4.1.1. Bilkjøringens risiko, 4.1.2. Kjøring i landevegsmiljø og 4.1.3 Avsluttende kjøring. Oppmøtet er ved trafikkskolen.
  1. dele erfaringer med medelever og lærere
  2. beskrive og begrunne egne valg og kjøremåter
  3. vurdere egne sterke og svake sider som bilførere og velge ut områder med utviklingsmuligheter
  4. vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling

Alle kjøretimer og kurs

Kom i gang med lappen!
Book timer i appen, så henter vi deg der du vil!