Körs personvernerklæring

1. Introduksjon
Vi i Kör AS, og tilknyttede selskaper i samme konsern ("Kör") behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, for eksempel når du bruker vår programvare (inkludert mobilapplikasjon og webside), bestiller eller booker kjøretime eller bruker tjenester vi leverer og i enkelte andre sammenhenger. I vår personvernerklæring finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Under finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller vil kreve innsyn. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

2. Din avtale med Kör

Denne personvernerklæring er en del av Avtalen mellom deg som Kör-bruker og Kör. Erklæringen beskriver behandlingen av personopplysninger i alle våre tjenester. Det er derfor viktig at du leser innholdet før du begynner å bruke noen av tjenestene.

3. Formålet med behandling av dine personopplysninger
Kör behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven, bokføringsloven, trafikkopplæringsforskriften og annet relevant regelverk.
Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av Kör er først og fremst å oppfylle de forpliktelsene Kör har påtatt seg for gjennomføring av Avtalen, herunder å gjennomføre trafikkopplæringen.
I Kör behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål:
 • Kundeoppfølging og markedsføring
 • Videreutvikling og forbedring av Kör
 • Kör vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller når du har samtykket til slik behandling.
4. Tilganger i Kör
Når du velger å ta i bruk enkelte funksjoner i Kör kan vi be om forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at disse funksjonene skal fungere.
Disse funksjonene og tilgangene er:
 • Lokasjon - slik at du kan spore egen øvelseskjøring og booke kjøretimer. Vi ber om ditt samtykke for å få tilgang til stedstjenester når du skal registrere egen øvelseskjøring og booke en kjøretime eller obligatorisk opplæring. Kör vil da samle data om din posisjon når du bruker appen til å øvelseskjøre privat, inkludert når appen er lukket under kjøreturen. Du vil se kjøreruten din i kartet etter endt tur. Du kan skru av tilgangen til stedstjenester for Kör i telefonens innstillinger, men vær oppmerksom på at funksjoner for privat øvelseskjøring eller booking av kjøretimer da ikke vil fungere.
 • Bilder og kamera - slik at du kan ta og laste opp profilbilde. Vi lagrer ikke bildene dine, med unntak av de bildene du eventuelt velger å laste opp, for eksempel profilbilde du laster opp i Kör.
 • Bakgrunnsoppdatering - gjennomføres når du mottar pushmeldinger fra Kör.
 • Mobildata - for at du skal kunne bruke Kör når du ikke er tilknyttet et trådløst nett.
 • Varslinger - slik at Kör får mulighet til å sende meldinger til din mobiltelefon. Du velger selv om du ønsker å gi oss tilgang til å sende varslinger til deg og kan selv skru funksjonen av og på i appen til enhver tid.
 • Telefonstatus og ID - slik at mobilidentifikator kan lagres.
 • Endre/slette innhold i SD-kort (Android) - for at du skal kunne laste opp profilbilde.
5. Hvilken informasjon lagrer vi
 • Kör lagrer opplysninger som du selv oppgir i Kör når du registrerer deg og lager en Kör-profil, som genereres når du bruker tjenesten eller som innhentes fra offentlige registre. Kör lagrer følgende data og behandler personopplysninger for de følgende formålene og basert på de følgende rettslige grunnlagene: Når du registrerer deg som Kör-bruker oppgir du en rekke personopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse (synlig i Kör appen, men lagres ikke på din mobiltelefon). Formålet er å identifisere deg, samt administrere kundeforholdet. Din adresse, e-postadresse og eventuell andre kontaktopplysninger brukes også til markedsføringsformål (se punkt 9).
 • For å opptre i samsvar med lovgivningen og for å kunne identifisere deg på en sikker måte kan det være vi trenger vi ditt fødselsnummer (lagres ikke på din mobiltelefon).
 • For å kunne gjennomføre betalingstransaksjonen og oppfylle våre forpliktelser etter Avtalen behandler vi dine kontoopplysninger og kortdata knyttet til din pengekilde (lagres ikke på din mobiltelefon, men kontonummer og maskert kortnummer er synlig i Kör-appen). Denne informasjonen vil også lagres hos vår tredjepartsleverandør for betaling og innløsning.
 • For sikkerhetsformål kan vi registrere hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem. I tillegg kan vi registrere vi din mobilidentifikator som dannes når du oppretter en Kör-profil for å kunne identifisere din mobiltelefon som et sikkerhetstiltak (lagres ikke på din mobiltelefon).
 • Vi behandler også innholdet i beskjeder du og mottaker, både privat og bedrift, sender til hverandre i tilknytning til transaksjonen. Dette er vi pålagt i hvitvaskingsloven.
 • Transaksjonshistorikk og genererte skjermbilder. Dette er vi pålagt i hvitvaskingsloven og regnskapsloven.
6. Innhenting av personopplysninger fra offentlige registre
Kör kan innhente informasjon om deg fra offentlige registre for kvalitetssikring eller dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter Avtalen eller forpliktelser hjemlet i lov.

7. Utlevering av personopplysninger
Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli utlevert til andre med mindre det følger av Avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det. I henhold til Avtalen sender for eksempel Kör noe informasjon om deg til tredjepartsleverandører av dine kjøretimer og obligatorisk trafikkopplæring.

I vårt arbeid med å videreutvikle og forbedre Kör vil vi av og til samarbeide med andre. Dette vil kunne kreve at vi utleverer opplysninger om deg. Om mulig, vil vi gjøre dette uten at samarbeidspartneren får vite din identitet, og vi vil sørge for at opplysningene ikke brukes av samarbeidspartneren utover samarbeidet med oss.

8. Bruk av databehandlere
Det er flere underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket, herunder hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til Kör' databehandlere anses ikke som utlevering.

I noen tilfeller overfører Kör personopplysninger til organisasjoner i land utenfor EØS-området, for eksempel til leverandører av IT-tjenester eller andre databehandlere. Slike overføringer kan bare gjøres hvis den behandlingsansvarlige eller databehandleren har gitt nødvendige garantier og under forutsetning av at individene sikres håndhevbare og effektive rettigheter.

Det kreves altså et gyldig grunnlag for slik overføring i henhold til GDPR, og noen av følgende vilkår må være oppfylt:
 • EU-kommisjonen har besluttet at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.
 • Det er truffet andre hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og/eller en databehandler har gitt nødvendige garantier om at personopplysningene vil bli behandlet på en trygg måte, for eksempel ved bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller databehandleren har gyldige bindende konsernregler (BCR).
 • Det dreier seg om unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller tilfeller der du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.

9. Kundeoppfølging og markedsføring
Kör vil informere deg om egne produkter og tjenester innen kategoriene trafikkopplæring og bilhold. Vi vil også gi deg informasjon om andre produkter utover kategoriene trafikkopplæring og bilhold ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du samtykker til dette. Dette innebærer at vi kan sende deg nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i Kör-appen, til ditt mobilnummer eller til din oppgitte e-postadresse. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å henvende deg til oss.

10. Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår protestere mot videre behandling av personopplysninger eller kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. Dette gjør du ved under "Instillinger" i appen. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, kan du enten utføre endringer selv i appen (for eksempel endring av dine data lagret i Kör, sletting av profilen din) eller ved å fylle ut vår kontaktskjema på koer.no/kontakt-oss eller på hei@koer.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

11. Lagringstid
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din Kör-profil. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av Kör så lenge lovgivningen krever det.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

12. Sikring av personopplysninger
Personopplysninger som Kör samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til GDPR artikkel 32.

13. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med vårt personombud på hei@koer.no eller klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på datatilsynet.no.

14. Endringer
Vi kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt.

15. Behandlingsansvarlig Kör AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål rundt Körs personvernpolicy, ta kontakt med oss på koer.no eller per e-post hei@koer.no.

Cookies/Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen av våre nettsider. En cookie er en liten tekstbasert datafil som plasseres på ditt utstyr (din smarttelefon, datamaskin eller for eksempel nettbrett). Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan du bruker nettstedet, hva slags type av nettleser du benytter og hvilke nettsider du har besøkt. En permanent cookie ligger igjen på ditt utstyr for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i ditt utstyrs minne mens du er inne på våre hjemmesider. Sesjonscookien forsvinner når du stenger din nettleser. Vi benytter både permanente cookies og sesjonscookies. Kör kan også komme til å benytte en tredjeparts cookies.

Dersom du ikke ønsker at våre nettsider plasserer cookies på ditt utsyr, kan du skru av cookies i din nettleser. Dersom du skrur av cookies vil funksjonaliteten for våre nettsider reduseres.