Hva koster lappen?

Vi vet det er vanskelig å få en god oversikt over hva lappen koster, men vi skal prøve å gjøre det så tydelig som mulig for deg.

?
Det er det spørsmålet vi får oftest, og det forstår vi godt.
Alle elever hos oss starter med en kartleggingstime. Hva lappen koster er individuelt. Har du øvelseskjørt ofte og riktig, kan du ende opp med et personlig program som inneholder få kjøretimer før de obligatoriske timene.
De fleste trenger nok et program som også inkluderer vanlige kjøretimer for å kunne bestå oppkjøringen. Vår ambisjon er at du skal ha fått den nødvendige opplæringen du trenger for å være en sikker og god sjåfør, slik at du består din oppkjøring. Derfor starter alle våre elever med en kartleggingstime. I en kartleggingstime vil en av våre trafikklærere kunne vurdere ditt nivå, ha en dialog med deg om dine forventninger og etter timen vil du motta et personlig program, tilpasset ditt behov.
Programmet kan aldri være 100% perfekt, fordi du endrer deg og utvikler deg gjennom din læringsprosess. Øver du mye hjemme, vil du trenge færre timer enn forventet, og vi refunderer deg for de timene du har igjen.
Så, hva koster lappen?
Det er helt individuelt og helt avhengig av hvor mye tid du bruker på å øve. Gjennomsnittsprisen i Norge er på 35 000 kroner. Det er ganske mye, så vi anbefaler deg å øve mest mulig om du har muligheten til det.
Etter kartleggingstimen får du et personlig program som forteller deg hvor mange kjøretimer vi tror du kommer til å trenge i tillegg til det obligatoriske. Se priser under.
Kartleggingstime (90 minutter)
750,-
Trinn 2, 3 og 4 i prislisten under, samt Trafikant i mørket og Førstehjelpskurs. Inkluderer ikke oppkjøring.
Obligatoriske timer (uten trafikalt grunnkurs)
17 900,-
Kjøretime (90 min)
1 550,-
Inkluderer leiebil til førerprøve og oppvarmingstime (45 minutter)
+ Praktisk prøve (førerprøve)
4 000,-
Våre priser
Vi har ingen skjulte tillegg eller priser. Det eneste som kommer i tillegg er gebyrer til Statens Vegvesen for teoriprøve, oppkjøring og utstedelse av førerkort.
Kartleggingstime: 750,-
I denne leksjonen blir du introdusert til Kör. Trafikklærer ser på dine ferdigheter og avtaler med deg veien videre. I etterkant av timen vil du få tilsendt et personlig opplæringsprogram. Leksjonen varer i 90 minutter og er påkrevet for alle nye elever.
  Trinn 1:
  Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

  Er du over 25 år, trenger du ikke trafikalt grunnkurs og du kan starte å øvelseskjøre med en gang. Du trenger kun førstehjelpskurs og trafikant i mørket på trinn 1.
  Trafikalt Grunnkurs: 2.000,-
  Kurset går over 14 undervisningstimer og er obligatorisk for deg som er under 25, som ønsker å øvelseskjøre eller ta kjøretimer. Kurset inkluderer førstehjelp.

  Se oversikten over trafikale grunnkurs i kurskalenderen.
   Førstehjelpskurs: 900,-
   4 skoletimer undervisning om plikter ved trafikkuhell og førstehjelp. Av dette vil 1 skoletime brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
   Trafikant i mørket: 1.500,-
   3 skoletimer undervisning om å være trafikant i mørket. 1 skoletime er en demonstrasjon på et område med liten eller ingen trafikk. 1 skoletime er demonstrasjon i bil på veg i reelle trafikksituasjoner Resterende tid disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
   Trinn 2:
   På dette trinnet skal du skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører.

   Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.
    Kjøretime (90 min.): 1.550,-
    90 minutter kjøring med trafikklærer. Vi henter deg der du måtte ønske, i Oslo.
     Trinnvurdering 2: 750,-
     I denne timen skal eleven, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
     Trinn 3:
     På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

     Du lærer blant annet om

     • trafikantgrupper og interessemotsetninger
     • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
     • å redusere risikoen for ulykker
     • å bli forbikjørt og kjøre forbi
     Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat.
      Kjøretime (90 min.): 1.550,-
      90 minutter kjøring med trafikklærer. Vi henter deg der du måtte ønske, i Oslo.
       Trinnvurdering 3: 750,-
       I denne timen skal eleven, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 3 er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Sikkerhetskurs på øvingsbane: 5.500,-
        Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom øving som ikke kan gjennomføres på veg. Den praktiske delen av kurset er på 4 skoletimer og gjennomføres i sin helhet på øvingsbanen. Prisen med Kör inkluderer kjøring til eller fra øvingsbanen. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Trinn 4:
        I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.
        Bilkjøringens risiko: 750,-
        2 skoletimer teori. Denne leksjonen markerer starten på det fjerde og siste trinnet i opplæringen. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Kjøring i landevegsmiljø: 4.000,-
        5 skoletimer kjøring. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Avsluttende kjøring i trafikken: 3.000,-
        4 skoletimer kjøring. To elever kjører sammen med trafikklærer. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Refleksjon og oppsummering: 750,-
        2 skoletimer avsluttende teori i klasserom med flere elever. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Praktisk prøve: 4.000,-
        Oppkjøring! Prisen inkluderer oppvarmingstime (45 minutter) og leiebil til førerprøven. Oppmøtested er på trafikkskolen.

        Last ned Kör og start din opplæring

        For å komme i gang