Veien til lappen

For å kunne kjøre bil i Norge, trenger du et førerkort, også kalt sertifikat og kanskje oftest "lappen". For å få lappen, må du gjennom en rekke kjøretimer og kurs i regi av en trafikkskole.
Trafikkopplæringen deles opp i fire forskjellige deler, eller tre, om du er over 25 år.
Dette trinnet består av:
-Trafikalt grunnkurs
-Førstehjelpskurs
-Trafikant i mørket

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Dette består av 17 undervisningstimer. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.
Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Trinn 4: Avsluttende opplæring
Trinn 3: Trafikal del
Trinn 2: Grunnleggende opplæring
Dette trinnet består av:
-Bilkjøringens risiko
-Kjøring i landevegsmiljø
-Avsluttende kjøring i trafikken
-Refleksjon og oppsummering
-Praktisk prøve (førerprøven)

Nå skal du bli så god at du kan kjøre selvstendig på en måte som ivaretar både egen og andres sikkerhet. Etter dette står oppkjøringen for tur! For å kunne gjennomføre oppkjøringen, må du ha fullført alle kursene i alle trinnene av trafikkopplæringen. Oppkjøringen bestilles gjerne gjennom trafikkskolen, og gjennomføres sammen med en ekstern sensor.

Når du har bestått oppkjøringen er det bare å spenne setebeltet, sette på favorittlåta di og kjøre trygt og ansvarlig på egen hånd for første gang!
Dette trinnet består av:
-Kjøretimer
-Trinnvurdering
-Sikkerhetskurs på øvingsbane

Endelig skal du rette fokuset mot trafikken! I dette trinnet lærer du å kjøre i variert trafikk. Målet med trinnet er at du skal kunne kjøre nærmest selvstendig.
Dette trinnet består av:
-Kjøretimer
-Trinnvurdering

Før du beveger deg ut i trafikken er det viktig å kunne håndtere bilen. Dette lærer du i Grunnleggende opplæring. Dette skjer gjennom både privat øvelseskjøring og kjøretimer på trafikkskolen.
På dette trinnet lærer du å styre bilen rent teknisk. Her prøver du deg frem med alt fra giring, rygging, blinking til hvordan etterfylle spylervæske. Du lærer rett og slett å bli trygg på hele bilen og alle dens funksjoner. Dette skjer gjerne på øvingsbaner eller lite trafikkerte veier. Når du begynner å bli så flink at du kan begynne å kjøre i trafikken, gjennomfører du en trinnvurdering sammen med din trafikklærer. Hvis du og din trafikklærer sier dere enig i at du er klar for å kjøre i trafikken, går du videre til trinn 3.
På dette trinnet skal du gjennom det som heter sikkerhetskurs på veg. Det består av fire deler: Bilkjøringens risiko, kjøring i landevegsmiljø, avsluttende kjøring i trafikken og refleksjon og oppsummering. Dette kurset varer i 13 timer til sammen. Når du har nådd trinn 4, nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta teoriprøven. Du søker om førerkort på Statens vegvesen sine nettsider. Etter du har bestått teoriprøven, kan du bestille oppkjøring.
Etter du lærte å styre bilen rent teknisk i trinn 2, skal du ta med deg ferdighetene dine inn i trafikken. På trinn 3 lærer du å kjøre i ulike miljøer. Her varierer det fra bykjøring og boligområder til landeveiskjøring. Du skal også gjennom sikkerhetskurs på øvingsbane. Dette varer fire timer. Der lærer du hvordan kjøremåten din kan unngå ulykker og hvordan du sikrer personer og last i ulike situasjoner. Akkurat som på forrige trinn, har også trinn 3 en trinnvurdering som må gjennomføres før du kan gå videre.
På dette kurset skal du ikke kjøre bil, men sette deg inn i teorien rundt bilkjøring. Dette skjer i klasserom i regi av trafikkskolen. Det handler om risikoforståelse og hvordan trafikksystemet fungerer. Dette er obligatorisk for alle under 25 som skal ta lappen.
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer

"Veldig trivelige folk. Lett å bruke appen og bra oversikt over det man har lært og gått gjennom."

Josefine, tar lappen med Kör

Last ned Kör og start din opplæring

For å komme i gang

Kör gjør ting litt annerledes. Vi henter deg der du er, slik at du kan kjøre når det passer din timeplan, ikke vår egen.
Book akkurat når det passer deg!
Hva trenger jeg?
Hva lappen koster er individuelt. Alle elever hos oss starter med en kartleggingstime. Etter kartleggingstimen får du et personlig program som forteller deg hvor mange kjøretimer vi tror du kommer til å trenge i tillegg til det obligatoriske. Se prisliste under.
Kartleggingstime (90 minutter)
750,-
Trinn 1, 2, 3 og 4 i prislisten. Inkluderer ikke praktisk prøve (førerprøve).
Obligatoriske timer med trafikalt grunnkurs
19.750,-
Kjøretime (90 min)
1.500,-
Inkluderer leiebil til førerprøve og oppvarmingstime (45 minutter)
+ Praktisk prøve (førerprøve)
4.000,-
Prisliste
Kartleggingstime: 750,-
I denne leksjonen blir du introdusert til Kör. Trafikklærer ser på dine ferdigheter og avtaler med deg veien videre. I etterkant av timen vil du få tilsendt et personlig opplæringsprogram.

Denne leksjonen varer totalt 90 minutter og er påkrevet for alle nye elever.
  Trinn 1:
  Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.
  Trafikalt Grunnkurs: 2.000,-
  Kurset går over 14 undervisningstimer og er obligatorisk for deg som er under 25, som ønsker å øvelseskjøre eller ta kjøretimer. Kurset inkluderer førstehjelp.
   Førstehjelpskurs: 750,-
   4 skoletimer undervisning om plikter ved trafikkuhell og førstehjelp. Av dette vil 1 skoletime brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke. Kurset er obligatorisk for alle.
   Trafikant i mørket: 1.500,-
   3 skoletimer undervisning om å være trafikant i mørket. 1 skoletime er en demonstrasjon på et område med liten eller ingen trafikk. 1 skoletime er demonstrasjon i bil på veg i reelle trafikksituasjoner Resterende tid disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom. Kurset er obligatorisk for alle. Kurset er inkludert i trafikalt grunnkurs.
   Trinn 2:
   På dette trinnet skal du skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar du har som fører.

   Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.
    Kjøretime (90 minutter): 1.500,-
    90 minutter kjøring med trafikklærer. Vi henter deg der du måtte ønske, i Oslo.
     Trinnvurdering 2: 750,-
     I denne timen skal eleven, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
     Trinn 3:
     På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

     Du lærer blant annet om

     • trafikantgrupper og interessemotsetninger
     • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
     • å redusere risikoen for ulykker
     • å bli forbikjørt og kjøre forbi
     Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat.
      Kjøretime (90 minutter): 1.500,-
      90 minutter kjøring med trafikklærer. Vi henter deg der du måtte ønske, i Oslo.
       Trinnvurdering 3: 750,-
       I denne timen skal eleven, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 3 er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Sikkerhetskurs på øvingsbane: 5.500,-
        Kurset skal bidra til at eleven videreutvikler kompetanse til å unngå ulykker, bl.a. gjennom øving som ikke kan gjennomføres på veg. Den praktiske delen av kurset er på 4 skoletimer og gjennomføres i sin helhet på øvingsbanen. Prisen med Kör inkluderer kjøring til eller fra øvingsbanen, samt gebyr for baneleie. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Trinn 4:
        I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.
        Bilkjøringens risiko: 750,-
        2 skoletimer teori. Denne leksjonen markerer starten på det fjerde og siste trinnet i opplæringen. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Kjøring i landevegsmiljø: 4.000,-
        5 skoletimer kjøring. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Avsluttende kjøring i trafikken: 3.000,-
        4 skoletimer kjøring. To elever kjører sammen med trafikklærer. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Refleksjon og oppsummering: 750,-
        2 skoletimer avsluttende teori i klasserom med flere elever. Leksjonen er obligatorisk for alle, og oppmøtested er på trafikkskolen.
        Praktisk prøve (førerprøve): 4.000,-
        Oppkjøring! Prisen inkluderer oppvarmingstime (45 minutter) og leiebil til førerprøven. Oppmøtested er på trafikkskolen.
        /
        FAQ
        (c) 2021 Kör
        We use cookies to enhance your experience. By continuing to use the site, you consent to the use of cookies. Read more.
        Close