Sikkerhetskontroll klasse B

Dekk

1. Kontroller dekk og felger for skader.
Ta en visuell kontroll. Sjekk for ujevnheter og sprekker.

2. Hvilke skader er mest vanlig?
De vanligste skadene på dekk og felger er rifter/sår på dekksiden og bulk i felgkanten. Dette fører til at forsterkningen i dekket blir redusert. Dekket kan gå i stykker under kjøring og forårsake ulykker.

3. Kontroller slitasjen på begge forhjul.
Visuell kontroll. Kan du se noen slitebanefølere? Er dekkene slitt på midten? Er det omfattende slitasje på dekkets kanter?

4. Hva kan slitasjen fortelle deg?
Det kan være feil lufttrykk. Er dekkene slitt på midten, kan det være et tegn på for høyt lufttrykk. I noen tilfeller er slitasjen forskjellig på dekkene. Fronthjulene gjør mer arbeid enn bakhjulene, og vil derfor bli slitt fortere enn bakhjulene. Hvis det er veldig stor forskjell kan det være du bør få støtdemperne sjekket av en fagperson.

5. Kontroller mønsterdybden på begge bakhjul.
Bruk en dybdemåler eller en tommestokk og mål mønsterdybden der dekket er mest slitt. Mål tre forskjellige steder, for eksempel ved kantene og midten av dekket. Se at det ikke er noen ujevnheter på dekkets overflate.

6. Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?
Du får dårlig veigrep og øker risikoen for vannplaning.

Merke i dør med riktig lufttrykk på både for- og bakhjul

7. Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?
Se i instruksjonsbok, spesielt merke i dør eller tanklokk.

I merket i døren kan vi se at riktig lufttrykk for denne bilen er:
  • 1-3 passasjerer inkludert bagasje, 260 kPa i forhjulene og 240 kPa i bakhjulene.
  • 4-5 passasjerer inkludert bagasje, 260 kPa i forhjulene og 260 kPa i bakhjulene.
8. Kontroller at lufttrykket er riktig i forhjulene.
Kontroller visuelt eller bruk lufttrykksmåler. Hvis du ikke har en lufttrykksmåler i bilen, har de det på bensinstasjoner. Slik sjekker du lufttrykket:
  • Skru av ventilhetten
  • Sjekk nåværende trykk – sett fyllepistolen eller måleren på ventilen. Da ser du hvilket lufttrykk som er i dekkene nå.
  • Fyll til riktig nivå – Hvis lufttrykket er lavt fyller du opp litt og litt luft til du oppnår riktig dekktrykk for din bil.

Bilene vi bruker i undervisningen har dekktrykkvasling, så hvis dekkene har feil lufttrykk vil det lyse en lampe i dashbordet.


Dekktrykk-tabell
Dekktrykket oppgis vanligvis i PSI, bar, kPA eller kg/cm2. Du kan bruke denne tabellen til omregning om nødvending.
9. Hva er kravet til mønsterdybde på vinterdekk og sommerdekk?
Vinterdekk har minstekrav på 3 mm og sommerdekk har minstekrav på 1,6mm. Dekket måles på mest slitte sted.
10. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen og kontroller at forhjulene på bilen har riktig dimensjon.
Se vognkort, under “Aksler / dekk / felger”, og se at dimensjonene stemmer overens med det som står på siden av dekkene.

I vognkortet står det at std. dekkdimensjon på aksel 1 og 2 er 215/65 R 16
På dekket står det at dekkdimensjonen er 215/55 R 18

Dette betyr merkingen på dekket:
  • 215 står for dekkets bredde i millimeter.
  • 55 er dekkets høyde i prosent av bredde.
  • R står for radial, og forklarer hvordan dekket er konstruert.
  • 18 står for felgens diameter i tommer.
I vognkortet står det at alternative dekk- og felgdimensjoner, hvor dekket som er på denne bilen står som et alternativ. Det betyr at dekkdimensjonene på denne bilen er korrekt.

Avviket i rulleomkrets kan være maks +-5% i forhold til standard dekkdimensjon angitt i vognkortet.
11. Hvor stor bæreevne må dekkene minst ha på denne bilen?
Se vognkort, under “Min.LI” (Minimum Load Index). Der står det 84.

I denne tabellen kan du se hva hastighetskoden og belastningsklassen betyr. Du trenger ikke å pugge dette til oppkjøringen, men du bør ha en forståelse av hva det innebærer.

12. Kontroller at alle dekkene har riktig bæreevne.
På dekket kan vi se at det står 99 V
Siden 99 er mer enn minimumskravet på 84 kan vi konkludere med at dekkene har riktig bæreevne.

Føler du deg klar til å legge ut på veien mot førerkortet? Last ned appen vår her og start øvingen!