Sikkerhetskontroll klasse B

Dekk

1. Kontroller dekk og felger for skader.
Foreta en visuell kontroll for å se om felgen er skadet, eller dekket er slitt ujevn eller er skadet.

2. Hvilke skader er mest vanlig?
De vanligste skadene på dekk og felger er rifter/sår på dekksiden og bulk i felgkanten. Dette fører til at forsterkningen i dekket blir redusert. Dekket kan bli ødelagt under kjøring og forårsake ulykke.
3. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen og kontroller at dekkene på bilen har riktig dimensjon.
Se vognkort, under "Aksler / dekk / felger" at dimensjonene stemmer overens med det som står på siden av dekkene.

Omkretsen på hjulet må være i henhold til fabrikantens mål. Dersom det i vognkortet står at standard dekkdimensjon på aksel 1 og 2 er 215/65R16, kan felgen byttes ut med en større felg under forutsetning at omkretsen på hjulet ikke endres ved å benytte en lavere profil på dekket. F.eks. med denne dekkdimensjonen: 215/55R18. I vognkortet står det alternative dekk- og felgdimensjoner.

Avviket i rulleomkrets kan være maks +-5% i forhold til standard dekkdimensjon angitt i vognkortet. Dersom du velger å øke høyden på felgen, må du også redusere høyden på dekket (lavere profil).

Hva betyr merkingen på dekket?
215 står for dekkets bredde i millimeter.
55 er dekkets høyde i prosent av bredden.
R står for radial, og forklarer hvordan dekket er konstruert.
18 står for felgens diameter i tommer.
99 er belastningklassen, altså hvor mye vekt dekket kan bære.
V er en hastighetskode. Denne forteller grensen for hvor fort dekket er konstruert for å kjøre. NB! Du kan aldri velge dekk som kommer før hastighetskoden i alfabetet. I dette tilfellet kan bilen utstyres med dekk som er merket V -W-X-osv.

I tillegg merkes dekkene mud and snow (eller M+S, MS, M&S, M-S) dersom det er vinterdekk.

Merke i dør med riktig lufttrykk på både for- og bakhjul

4. Hvor finner du riktig lufttrykk for denne bilen?
Se i instruksjonsbok, spesielt merke i dør eller ved tanklokket.

Denne bilen kan ha følgende tabell i døren for riktig lufttrykk:
1-3 passasjerer inkludert bagasje, 260 kPa i forhjulene og 240 kPa i bakhjulene. 4-5 passasjerer inkludert bagasje, 260 kPa i forhjulene og 260 kPa i bakhjulene.
5. Kontroller at lufttrykket er riktig i dekkene
Kontroller visuelt eller bruk lufttrykksmåler. Hvis du ikke har en lufttrykksmåler i bilen, har de det på bensinstasjoner. Slik sjekker du lufttrykket:

Skru av ventilhetten Sjekk nåværende trykk – sett fyllepistolen eller måleren på ventilen. Da ser du hvilket lufttrykk som er i dekkene nå. Fyll til riktig nivå – Hvis lufttrykket er lavt fyller du opp til riktig nivå. Er det for høyt slipper du ut til riktig nivå.

Bilene vi bruker i undervisningen har dekktrykkvarsling, så hvis dekkene har feil lufttrykk vil det lyse en lampe i dashbordet.

Dekktrykk-tabell
Dekktrykket oppgis vanligvis i PSI, bar, kPA eller kg/cm2. Du kan bruke denne tabellen til omregning om nødvending.
6. Hva er kravet til mønsterdybde på vinterdekk og sommerdekk?
Vinterdekk har minstekrav på 3 mm (mellom 1. November og 2. Søndag etter 2. påskedag) og sommerdekk har minstekrav på 1,6mm. Dekket måles på mest slitte sted.

7. Kontroller mønsterdybden på dekkene.
Bruk en dybdemåler og mål mønsterdybden der dekket er mest slitt. Mål tre forskjellige steder, for eksempel ved kantene og midten av dekket. Se at det ikke er noen ujevnheter på dekkets overflate.

8. Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?
Du får dårlig veigrep og øker risikoen for vannplaning og bremselengden øker. Du risikerer også regress om du skulle være uheldig (at du må betale tilbake til forsikringsselskapet eller risikerer å ikke få dekning for forsikringen dersom du ikke kjører med riktige dekk.)

9. Kontroller slitasjen på dekkene
Visuell kontroll. Kan du se noen mønsterdybdevarslere? Er dekkene slitt på midten er det for mye luft i dekket. Er det omfattende slitasje på dekkets kanter, er det for lite luft i dekket. Er det kun slitasje på en side av dekket, innerst eller ytterst, er det feil på forstillingen. Slitte støtdempere kan også gjøre at du får unormalt høy dekkslitasje.

10. Hvor stor bæreevne må dekkene minst ha på denne bilen ha?
Se vognkort, under "Min.LI" (Minimum Load Index). I vognkortet står det 84 som betyr 500 kg.

I denne tabellen kan du se hva hastighetskoden og belastningsklassen betyr. Du trenger ikke å pugge dette til oppkjøringen, men du bør ha en forståelse av hva det innebærer.Er du klar til å legge ut på veien mot førerkortet? Last ned appen vår og start øvingen!
Trafikalt grunnkurs og alle kjøretimer bookes i appen.