Sikkerhetskontroll klasse B

Dekk

1. Kontroller dekk og felger for skader.
Ta en visuell kontroll. Sjekk for ujevnheter og sprekker.

2. Hvilke skader er mest vanlig?
De vanligste skadene på dekk og felger er rifter/sår på dekksiden og bulk i felgkanten. Dette fører til at forsterkningen i dekket blir redusert. Dekket kan gå i stykker under kjøring og forårsake ulykker.
3. Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen og kontroller at dekkene på bilen har riktig dimensjon.
Se vognkort, under “Aksler / dekk / felger", og se at dimensjonene stemmer overens med det som står på siden av dekkene.

I vognkortet står det at standard dekkdimensjon på aksel 1 og 2 er 215/65R16
På dekket står det at dekkdimensjonen er 215/55R18

Dette betyr merkingen på dekket:
215 står for dekkets bredde i millimeter.
55 er dekkets høyde i prosent av bredde.
R står for radial, og forklarer hvordan dekket er konstruert.
18 står for felgens diameter i tommer.
99 er belastningklasse, altså hvor mye vekt dekket kan bære.
V er hastighetskode. Denne forteller grensen for hvor fort dekket er konstruert for å kjøre.
I tillegg merkes dekkene m·s dersom det er vinterdekk.

I vognkortet står det at alternative dekk- og felgdimensjoner hvor dekket som er på denne bilen står som et alternativ. Det betyr at dekkdimensjonene på denne bilen er korrekt.

Avviket i rulleomkrets kan være maks +-5% i forhold til standard dekkdimensjon angitt i vognkortet. Dersom du velger å øke høyden på felgen, må du også redusere høyden på dekket (lavere profil)

Merke i dør med riktig lufttrykk på både for- og bakhjul

4. Hvor finner du riktig lufttrykk for denne bilen?
Se i instruksjonsbok, spesielt merke i dør eller tanklokk.

I denne bilen kan vi se i merket i døren at riktig lufttrykk er:
1-3 passasjerer inkludert bagasje, 260 kPa i forhjulene og 240 kPa i bakhjulene. 4-5 passasjerer inkludert bagasje, 260 kPa i forhjulene og 260 kPa i bakhjulene.
5. Kontroller at lufttrykket er riktig i dekkene
Kontroller visuelt eller bruk lufttrykksmåler. Hvis du ikke har en lufttrykksmåler i bilen, har de det på bensinstasjoner. Slik sjekker du lufttrykket:

Skru av ventilhetten Sjekk nåværende trykk – sett fyllepistolen eller måleren på ventilen. Da ser du hvilket lufttrykk som er i dekkene nå. Fyll til riktig nivå – Hvis lufttrykket er lavt fyller du opp til riktig nivå. Er det for høyt slipper du ut til riktig nivå.
Bilene vi bruker i undervisningen har dekktrykkvarsling, så hvis dekkene har feil lufttrykk vil det lyse en lampe i dashbordet.

Dekktrykk-tabell
Dekktrykket oppgis vanligvis i PSI, bar, kPA eller kg/cm2. Du kan bruke denne tabellen til omregning om nødvending.
6. Hva er kravet til mønsterdybde på vinterdekk og sommerdekk?
Vinterdekk har minstekrav på 3 mm (mellom 1. November og 2. Søndag etter 2. påskedag) og sommerdekk har minstekrav på 1,6mm. Dekket måles på mest slitte sted.

7. Kontroller mønsterdybden på dekkene.
Bruk en dybdemåler og mål mønsterdybden der dekket er mest slitt. Mål tre forskjellige steder, for eksempel ved kantene og midten av dekket. Se at det ikke er noen ujevnheter på dekkets overflate.

8. Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?
Du får dårlig veigrep og øker risikoen for vannplaning og bremselengden øker. Du risikerer også regress om du skulle være uheldig (at du må betale tilbake til forsikringsselskapet eller risikerer å ikke få dekning for forsikringen)

9. Kontroller slitasjen på dekkene
Visuell kontroll. Kan du se noen mønsterdybdevarslerne? Er dekkene slitt på midten? Er det omfattende slitasje på dekkets kanter?

10. Hva kan slitasjen fortelle deg?
Det kan være feil lufttrykk. Er dekkene slitt på midten, kan det være et tegn på for høyt lufttrykk, er dekkene kun slitt på sidene kan det være for lavt dekktrykk. I noen tilfeller er slitasjen forskjellig på dekkene. Slitte støtdempere kan også gjøre at du får unormalt høy dekkslitasje.
11. Hvor stor bæreevne må dekkene minst ha på denne bilen ha?
Se vognkort, under “Min.LI" (Minimum Load Index). I vognkortet står det 84 som betyr 500 kg.

I denne tabellen kan du se hva hastighetskoden og belastningsklassen betyr. Du trenger ikke å pugge dette til oppkjøringen, men du bør ha en forståelse av hva det innebærer.

12. Kontroller at alle dekkene har riktig hastighetskode.
Vognkortet i bilen viser hastighetskode U som er et minimum som tilsvarer 200 km/t. På dekket kan vi se at det står “V" som betyr 240 km/t. . Alle bokstaver i alfabetet etter bokstaven som er skrevet i vognkortet er godkjente dekk å bruke. V kommer etter U. Dekket har derfor riktig hastighetskode.


Er du klar til å legge ut på veien mot førerkortet? Last ned appen vår og start øvingen!
Trafikalt grunnkurs og alle kjøretimer bookes i appen.