Sikkerhetskontroll klasse B

Bremser

1. Kontroller at bremskraftforsterkeren virker. (Gjelder biler med fossilt brennstoff)
Tøm bremsekraftforsterkeren for luft ved å trykke fem seks ganger på pedalen før du slår på motoren. Du vil nå kjenne at pedalen blir hardere. Hold så pedalen inne og start motoren. Pedalen skal nå synke inn fordi du får kraft fra motoren som hjelper deg å bremse.
Dersom denne ikke virker er heller ikke bilen i forskriftsmessig stand.

Vær obs på at hvis du tauer bilen har du ikke denne kraften og bremsene virker svært dårlig.
2. Kontroller bremsevæskenivået.
Dette gjøres ved å titte inn i motorrommet og finne den væskebeholderen som står foran bremsepedalen. Normalt skal man ikke fylle, men i nødsfall husk å fylle riktig type bremsevæske (står på lokket).
3. Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt?
Det kan være slitte bremseklosser, eller lekkasje i bremsesystemet. Oppsøk verksted.

4. Kontroller om bremsene har skjevtrekk.
Kjør i 30-40 km/t og brems samtidig som du holder rattet løst. Bilen skal da holde kursen rett frem.
5. Hva kan være årsak til skjevtrekk?
Det kan være feil med bremsene. Trekker bilen til venstre side er bremsene mest slitt på høyre side og motsatt. Besøk et verksted for å fikse problemet.

6. Hva vil du gjøre om lampa begynner å lyse under kjøring?
Stanse og finne årsaken. Det kan være at to-kretssystemet ikke fungerer, at det er lite bremsevæske eller teknisk feil. Oppsøk verksted

7. Hva er et to-krets bremsesystem?
I Norge er det pålagt å ha to-krets bremsesystem. Skulle man få lekkasje, så har man alltid ett i reserve. De forskjellige bremsene vil varierere, men begge kretsene vil alltid virke på begge forhjulene. Varsellampen (!) vil også lyse i instrumentpanelet om det er noe galt.

8. Kontroller at varsellampa for to-krets bremsesystemet virker.
Du sjekker at to-krets bremsesystemet fungerer ved at du starter motoren på bilen og ser at varsellampen lyser, og slukkes av seg selv. Dra opp og ned håndbrekket, og se at lampen (!) slår seg på og av.

9. Kontroller at varsellampa for ABS-bremsene virker.
Lampen lyser med gul skrift “ABS" og skal slå av etter motoren starter.
10. Er det forsvarlig å fortsette kjøringa dersom ABS-lampen begynner å lyse under kjøring?
Ja, men feilen bør rettes.

11. Hvordan regulerer du regenerering på bilen? (gjelder kun på el-biler)
Det er ikke mulig på alle el-biler, men på våre skolebiler regulerer man regenereringen med to spaker på baksiden av rattet.


Er du klar til å legge ut på veien mot førerkortet? Last ned appen vår og start øvingen!
Trafikalt grunnkurs og alle kjøretimer bookes i appen.