Sikkerhetskontroll klasse B

Bremser

1. Kontroller at bremsekraftforsterkeren virker.
Utføre kontroll; trykk på bremsepedalen til den blir hard (5-6 ganger). Hold trykk på bremsepedal samtidig som du starter bilen. Pedal skal nå synke inn.
2. Er det forsvarlig å kjøre hvis denne ikke virker?
Normalt ikke forsvarlig, gir nedsatt bremseeffekt, tung pedal (motorstopp og tauing).

3. Kontroller bremsevæskenivået.
Kontroller værskenivået under panseret på bilen.
4. Hva vil du gjøre dersom bremsevæskenivået er for lavt?
Det kan være slitte bremseklosser, eller lekkasje i bremsesystemet. Oppsøk verksted.

5. Kontroller om bremsene har skjevtrekk.
Kjør i 30-40 km/t og brems samtidig som du holder rattet løst. Bilen skal da holde kursen rett frem.
6. Hva kan være årsak til skjevtrekk?
Det kan være feil med bremsene. Trekker bilen til venstre side er bremsene mest slitt på høyre side og motsatt. Besøk et verksted for å fikse problemet.

7. Hva vil du gjøre om lampa begynner å lyse under kjøring?
Stanse og finne årsaken. Det kan være at to-kretssystemet ikke fungerer, at det er lite bremsevæske eller teknisk feil.

8. Hva er et to-krets bremsesystem?
I Norge er det pålagt å ha to-krets bremsesystem. Den ene kretsen går på begge forhjulene og et bakhjul, den andre går på begge forhjulene og det andre bakhjulet. Grunnen til at den er delt opp i to kretser er at hvis den ene kretsen slutter å fungere har du fortsatt en krets som fungerer slik at du kan bremse kjøretøyet. Hvis det er noe galt med den ene kretsen vil bilen trekke mot en av sidene ved brems. Varsellampen (!) vil også lyse i instrumentpanelet.

9. Kontroller at varsellampa for to-krets bremsesystemet virker.
Du sjekker at to-krets bremsesystemet fungerer ved at du slår på motoren på bilen og ser at varsel lampen lyser, og slukkes av seg selv. Dra opp og ned håndbrekket, og se at lampen (!) slår seg på og av.

10. Kontroller at varsellampa for ABS-bremsene virker.
Lampen lyser med gul skrift “ABS” og skal slå seg på når du starter motoren, og slår seg av automatisk etter noen sekunder.
11. Er det forsvarlig å fortsette kjøringa dersom ABS-lampen begynner å lyse under kjøring?
Ja, men feilen bør rettes.
Føler du deg klar til å legge ut på veien mot førerkortet? Last ned appen vår her og start øvingen!