Artikkel

Tips til øvingsområder

Statistikken viser at det er større risiko for å havne i en trafikkulykke hvis man ikke har nok erfaring med å kjøre bil. For å redusere ulykkesrisikoen er det derfor viktig at du kjører mye før du avlegger en førerprøve.

Du får også mer igjen for opplæringen ved en trafikkskole hvis du samtidig øvelseskjører mye privat. Jo mer erfaring du får, jo bedre og tryggere blir du bak rattet, og du vil også spare tid og penger når du skal ta lappen.

Et godt tips er å bruke helger og ferier til øvelseskjøring. Denne type intensiv mengdetrening vil du lære mye av. Samtidig har også tid til å prøve deg på «nye» områder og lengre turer. Les om kravene til øvelseskjøring.

Velg øvingsområde ut ifra mål og ferdighet

Øvingsområdet må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen. Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. Vi anbefaler at du fører en dialog med trafikkskolen på hvor langt du har kommet i trafikkopplæringen.

Hos Kör får du alltid en fullstendig rapport etter timen i appen, med informasjon om hva du skal øve videre på. Disse kan du bruke som grunnlag for øvelseskjøring, og for å velge ut riktige øvingsområder. Husk at rett valg av øvingsområde gir både arbeidsro og god læringsutbytte.

  • Tidlig i opplæringen anbefales en tom parkeringsplass eller lite trafikkerte områder. Her kan du jobbe med kjøretekniske øvelser som start, stans, styring og parkering samt bli godt kjent med kjøretøyet teknisk.
  • Etter hvert som du kommer lenger i opplæringen, kan du velge mer utfordrende kjøremiljø som tettbygde strøk, bymiljø, motorvei og landevei.
Andre faktorer som kan bidra til valg av øvingsområde er om du skal øvelseskjøre eller mengdetrene. Her kan du lese om forskjellen.

Når du har kommet så langt at førerprøven nærmer seg er det viktig å få nok mengdetrening, slik at du er godt forberedt til oppkjøring. Det er derfor viktig at du velger øvingsområder som utfordrer deg både teknisk og trafikalt. Tettbebygde strøk med mye trafikk anbefales. Les våre tips til oppkjøring.

I vinterhalvåret kan det være mer krevende å velge ut riktige øvingsområder. Vi anbefaler at du leser våre tips om øvelseskjøring i vinterhalvåret for å være best mulig forberedt.

Til slutt, er det lov å øvelseskjøre i utlandet?

Regler for øvelseskjøring gjelder bare i Norge. Hvis du ønsker å øvelseskjøre i utlandet, må du følge reglene som gjelder for øvelseskjøring i det landet og rette deg etter disse. På øvingsbane eller avsperret område er det lov å øvelseskjøre "alene" når den som er med deg har visuell kontakt og kan instruere deg.

Hilsen Adeel
Klar for å begynne på veien mot lappen? Book din første kjøretime i appen!
Hva synes du om artikkelen?