Artikkel

Øvelseskjøring i vinterhalvåret

Vi er inne i den årstiden da veigrepet kan være redusert og det å kjøre bil kan bli mer krevende enn i sommerhalvåret. Jeg som er trafikklærer får ofte spørsmålet fra elevene om det er farligere å øvelseskjøre i denne perioden og ser ofte at elevene gruer seg litt mer til kjøretimene nå enn i sommerhalvåret.

Moderne biler er i dag utstyrt med førerstøttesystemer og teknologi som blokkeringsfrie bremser (ABS), antispinn og stabilitetskontroll. Men det er greit å vite at selv om vi har disse førerstøttesystemene bør du som sjåfør også ta noen grep for å ivareta sikkerheten i trafikken for deg og dine medtrafikanter.

Gjør deg kjent med bilen

Du bør starte med å bli kjent med kjøretøyet. Avhengig av hvilket type merke/modell og hvor ny bilen er har betydning for hvilket type førerstøttesystemer bilen er utrustet med. Det vil også være litt forskjell i oppførsel av bilen ved for eksempel bakhjul/forhjul/firehjulsdrift samt størrelsen og vekten på bilen. Elektriske biler er for eksempel tyngre, har mye moment og krefter fra starten av gasspådraget og regenerative bremser. Det er enklere og tryggere å bruke bilen når du vet hvilket type verktøy du sitter på. Mange mangler kunnskap om riktig bruk av disse førerstøttesystemene og det er dermed lett å jobbe imot disse systemene.

Alle våre skolebiler er nye og moderne samt de fleste av dem elektriske og utstyrt med ulike førerstøttesystemer. Det er derfor viktig å bli godt kjent disse når du øvelseskjører med oss.

Sjekk føret selv

Du kan gjøre ulike tester for å finne ut hvor glatt det er. Du kan starte med å kjenne på motstand i rattet ved å styret smått men brått å se om du mister veigrepet eller om hjulene følger rattets bevegelser. Du kan også akselerere eller ta en bremsetest for å få et reelt inntrykk av veigrepet. Men husk å sjekke at du ikke har andre trafikanter nær inn på deg mens du gjør dette.

Reduser og tilpass hastigheten

Husk å tilpass hastigheten etter sted, føret, sikt og trafikkforhold. I noen tilfeller kan en fartsreduksjon på bare 10 km/t bidra til å halvere bremselengden og sidekreftene. Ved fare for kollisjon må du trå inn bremsepedalen så hardt som mulig og styre dit du skal. Moderne biler vil hjelpe deg med riktig kurs ved hjelp av førerstøttesystemer. Husk å ikke slippe bremsen selv om det kommer lyder og vibrasjoner fra bilen, disse lydene og vibrasjonene er ABS-systemet som jobber. En typisk førerfeil er å slippe bremsepedalen ved sånne type lyder og vibrasjoner fordi føreren tror noe er galt, og dermed øker sjansene for kollisjon.

Er farten for stor kan ikke førerstøttesystemene redde deg og skadeomfanget blir mye større.

Unngå brå bevegelser

Å kjøre bil på glatt føret er som å gå på glatt føret. Av erfaring vet vi at man må unngå brå bevegelser og kursendringer når man trasker bortover på isen. Unngå brå bevegelser ved å planlegge kjøringen slik at du ikke kommer på etterskudd. Det er viktig med et løst og ledig i rattgrep for å kjenne på veigrepet. Det er også smart å holde et symmetrisk grep om rattet.

Gode dekk

Riktige dekk er også et viktig verktøy vi har har for unngå farlige situasjoner og er billig forsikring for både deg og dine medtrafikanter.

Kravet for mønsterdybde på vinterdekk i tiden fra og med 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag er minimum 3 millimeter. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravene til mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april. Det anbefales imidlertid å ha minimum 4 millimeter med mønster samt sørge for å ha nyere dekk. Dekk er ferskvare og gamle dekk mister mykheten som kan være kritisk for veigrepet ved glatt føret. Det er også viktig at du har riktig lufttrykk, så husk å sjekke dette jevnlig da temperaturforandringer kan føre til trykktap.

Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. Noen steder kan det være lokale begrensninger for bruk av piggdekk, så sjekk om dette gjelder i din by.

Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Statens vegvesen kan gjøre unntak fra dette forbudet.

Våre skolebiler er utstyrt med dekk som kommer best ut i test i all slags føre på vinterhalvåret. I tillegg har disse bilene dekktrykkovervåkning som bidrar til å sørge for at du har riktig lufttrykk.

God sikt

Et annet godt verktøy er å ha god sikt ut av og rundt bilen. Sørg for at ruter og speil er rene samt fri for is og snø. Bli godt kjent med varmeapparatet på bilen og sjekk at du har nok spylervæske da det går mye av det på vinterhalvåret.

La bilen stå

Noen dager i året er føret så dårlig at vi må ha selvinnsikt nok til å la bilen stå. Dager med underkjølt regn er et godt eksempel på sånn type føret.

Vi på trafikkskolen vurderer dette fortløpende og avlyser gjerne all aktivitet når vi føler at det er fare for helse og liv.

Vi i Kör trafikkskole ønsker alle sammen en trafikksikker vinter!

Hilsen Adeel
Klar for å begynne på veien mot lappen? Book din første kjøretime i appen!
Hva synes du om artikkelen?