Kör Trafikkskole

Guide til bilforsikring

Forsikring er som en superhelt for bilen din – den beskytter deg mot økonomisk kaos når uventede ting skjer på veien!

Her gir vi deg et raskt sammendrag over det viktigste du trenger å vite om bilforsikring!

Hva er forsikring?

Sånn helt enkelt, er forsikring avtalen der du og forsikringsselskapet slår deg sammen som et dynamisk duo. Du gir dem en liten slump penger regelmessig (premien), og til gjengjeld gir de deg et skjold mot risiko. Hvis livet ditt tar en uventet sving – som en bilulykke, tyveri, eller til og med et møte med Bambi på veien – er det der forsikringen trår til.

Det beste er at du kan skreddersy den superkraften din. Vil du ha lavere månedlige kostnader? Velg en høyere egenandel. Det er som å velge mellom stor eller ekstra stor cola, bare mye viktigere!
Det finnes flere forskjellige typer forsikringer, men for oss vanlige folk er skadeforsikringer og personforsikringer de store superstjernene.

Og når uhellet er ute, er det bare å sende inn en skademelding. Så sitter du der og venter på at forsikringsselskapet skal være helten som kommer til unnsetning og betaler erstatningen din, akkurat som de har lovet. Forsikring handler egentlig om å stole på hverandre, og det er en avtale som gir deg en roligere kjøretur gjennom livet.

Hva dekker bilforsikringen?

Dekningen avhenger av hvilken type bilforsikring du velger. Ansvarsforsikring må alle ha. I tillegg kan du utvide forsikringen avhengig av hvilken bil du har og hvordan du bruker den.

Bilforsikring i Norge kan variere avhengig av forsikringsselskapet og den spesifikke forsikringsavtalen du velger. Generelt sett dekker bilforsikring i Norge vanligvis følgende områder:

 • Ansvarsforsikring (ansvar): Dette er påkrevd og dekker skader du påfører andre personer eller deres eiendom i trafikken.
 • Kaskoforsikring (full kasko): Denne dekker skader på din egen bil, enten du er skyld i ulykken eller ikke. Dette kan inkludere kollisjonsskader, tyveri, brann, hærverk og naturhendelser.
 • Delkasko: Dette er en mellomløsning som dekker enkelte skader på din egen bil, som brann, tyveri og glasskader.
 • Skader fra ytre påvirkninger: Dette kan inkludere skader som følge av veistøv, steinsprut, hærverk og lignende.
 • Motor og gir: Dekker skader på motor og gir.
 • Assistanse og veihjelp: Noen forsikringer kan inkludere veihjelp og assistanse ved behov, for eksempel ved motorstopp eller punktering.
 • Leiebil: Ved uhell eller skade kan forsikringen dekke leiebil i en periode.
Det er viktig å nøye lese vilkårene for din spesifikke forsikringsavtale for å forstå nøyaktig hva som er dekket. Noen forsikringer kan også tilby tilleggsdekninger, som for eksempel rettshjelp eller personlig ulykkesforsikring. Hvis du har spesifikke spørsmål om din bilforsikring, anbefales det å kontakte forsikringsselskapet direkte for å få detaljert informasjon.

For å oppsummere:
 • Alle biler må ha ansvarsforsikring
 • Vurder hvilken forsikringstype som er relevant for deg
 • Sjekk forsikringsvilkårene (gjerne to ganger)

Hva er kasko?

Kaskoforsikring er en type bilforsikring som gir omfattende dekning for skader på egen bil. Den dekker vanligvis skader som følge av kollisjon, velting, brann, tyveri, hærverk, naturhendelser og andre uforutsette hendelser. Kasko er dermed en mer omfattende forsikringsform enn ansvarsforsikring, som kun dekker skader du påfører andre personer eller deres eiendom.

Her er noen hovedpunkter om kaskoforsikring:
 • Kollisjonsskader: Dekker kostnadene ved reparasjon eller erstatning av din egen bil ved kollisjon, uavhengig av hvem som er ansvarlig.
 • Brann: Gir dekning for skader forårsaket av brann.
 • Tyveri: Dekker tap eller skader som følge av tyveri av hele bilen eller bilens deler.
 • Hærverk: Gir dekning for skader som følge av hærverk, for eksempel riper eller ødeleggelse av bilens karosseri.
 • Naturhendelser: Omfatter skader forårsaket av naturkatastrofer som flom, storm, jordskjelv eller andre lignende hendelser.
Det er verdt å merke seg at det finnes to hovedtyper kaskoforsikringer:
 • Full kasko: Dekker alle de nevnte skadene, og er dermed den mest omfattende formen for kaskoforsikring.
 • Delkasko: Gir begrenset dekning og omfatter vanligvis skader som følge av brann, tyveri, glasskader, og naturhendelser. Den dekker ikke kollisjonsskader.
Prisen på kaskoforsikring avhenger av flere faktorer, inkludert bilens verdi, førerens alder og kjørehistorie, og valg av egenandel. Det er viktig å lese forsikringsvilkårene nøye for å forstå nøyaktig hva som er dekket, og eventuelle begrensninger eller unntak som gjelder.

Hva er bonus?

Bonus i forbindelse med bilforsikringer refererer vanligvis til såkalt "bonus-malus"-system. Dette systemet er en måte for forsikringsselskapene å belønne forsikringstakere for skadefrie perioder og straffe dem for skader eller forsikringskrav.

Slik fungerer bonus vanligvis:

Bonus:
 • Når du har en skadefri periode, blir du belønnet med en bonus. Bonusen gir deg en rabatt på forsikringspremien din. Bonusen er typisk
 • Bonusen øker normalt hvert år du kjører uten å ha skadehendelser som fører til forsikringskrav.
 • Bonusen er ment å oppmuntre forsikringstakere til å opprettholde en god kjørehistorikk og unngå ulykker og små og store skader.
Malus:
 • Hvis du er involvert i en ulykke eller har andre forsikringskrav, kan du miste bonusen din, og forsikringspremien kan øke.
 • Hvor mye bonus du mister avhenger vanligvis av alvorlighetsgraden av skaden eller ulykken.
 • Etter en viss tid uten skader, kan du begynne å gjenopprette bonusen din.
Overføring av bonus:
 • Bonusen kan også overføres hvis du bytter forsikringsselskap eller kjøper en ny bil. Dette betyr at hvis du har opparbeidet deg en god bonus på en bil, kan du overføre denne bonusen til din nye forsikringsavtale.
Bonussystemet er utformet for å oppmuntre forsikringstakere til å kjøre forsiktig og unngå ulykker. Det er viktig å være oppmerksom på hvordan bonus-malussystemet fungerer i din spesifikke forsikringsavtale, da reglene kan variere mellom forsikringsselskaper.

Hva er egenandel?


Egenandel er det beløpet du som forsikringstaker selv må dekke ved aktivering av forsikringsytelser.

Prinsipielt sett er det slik at jo høyere egenandelsbeløp du velger, desto mer kostnadseffektiv blir forsikringspremien din. Denne beslutningen kan sammenlignes med valget mellom å daglig unne seg en luksuriøs kaffe eller å utøve økonomisk forsiktighet ved å tilberede egen kaffe hjemme.

Mange forsikringstakere foretrekker å velge en høy egenandel, da forsikringsytelsene normalt sett ikke aktiveres hyppig, og det går gjerne flere år mellom hver hendelse som berettiger forsikringskrav. Denne tilnærmingen muliggjør betydelige kostnadsbesparelser over tid.

I tilfeller hvor du ikke har skyld i en skade eller uheldig hendelse, er det en generell regel at du ikke behøver å betale egenandelen. Dette forutsetter imidlertid at den andre part erkjenner ansvar for den påførte skaden. Det utgjør en form for kompensasjon, og i slike tilfeller vil forsikringstakeren være fritatt fra å pådra seg egenandelskostnader.
Registrer øvelseskjøringen din i Kör-appen og få rabatt på lappen!
Du får en oversikt over hele turen din med kart, kilometer og lengde. Øvelseskjører du 2.000 km, sponser vi 2.000 kroner til kjøretimer!

Se våre fem tips til øvelseskjøring

Det finnes en del krav som må følges hvis du skal øvelseskjøre i Norge. I tillegg kan det være lurt å være bevisst på flere ting. Vi har samlet tips og triks for god og trygg øvelseskjøring her, slik at du kan bli flinkest mulig, raskest mulig!