Observasjonsteknikk

De 5 se-reglene

90 % av all informasjon man får når man kjører, kommer gjennom øyet. Ved å bruke synet systematisk vil du oppnå best mulig resultat. Se-reglene handler i hovedsak om å bruke blikket godt når du kjører bil.
1
Se langt fram
Ved å se langt frem vil du oppdage farer og potensielle farer så tidlig som mulig. Det er også enklere å stabilisere kursen på bilen og plassere den riktig på veien om du ser langt frem.
2
Beveg blikket
Å bevege blikket er viktig for å innhente informasjon. Når vi øker farten på bilen er det vanskeligere å se hva som skjer i sidesynet, og det er lett å få tunnelsyn. Beveg blikket ofte, spesielt i høy hastighet. Da er det lettere å få med all nødvendig informasjon.
3
Få oversikt
Få oversikt over hele trafikksituasjonen du er i til enhver tid. I utgangspunktet bør du kunne forutse hva som skal skje de neste 10 sekundene. Se langt fram og beveg blikket ditt. Da vil du få et helhetlig overblikk av trafikkbildet.
4
Bli sett og forstått
Kjør slik at andre trafikanter i så stor grad som mulig kan forstår hva du planlegger å gjøre, og kan ta hensyn til det. Vis hvor du skal ved å legge deg i riktig kjørebane så tidlig som mulig, vis tegn og tilpass farten i god tid.
5
Se alltid etter en løsning / utvei
Det kan alltid oppstå uforutsette hendelser og farlige situasjoner. Oppstår det noe uventet, bør du ha en løsning klar. Kanskje du må gi full gass for å slippe unna en farlig situasjon eller kanskje du må foreta en rask unnamanøvre?
Kom i gang med lappen!
Book timer og få tilbakemelding fra trafikklærerne etter kjøretimen – rett i appen!
Likte du denne artikkelen?