Trafikkbloggen

Praksisskole for trafikklærerstudenter

Her er noen viktige punkter å tenke på når man skal være praksisskole for trafikklærerstudenter
Siden høsten 2021 har vi hatt gleden av å være praksisskole for tre fantastiske trafikklærerstudenter fra OsloMet. Dette året har vært lærerikt for oss, og vi håper også at det har vært lærerikt for studentene. Her er de 5 viktigste punktene vi tar med oss videre når vi skal fortsette å være praksisskole for forhåpentligvis mange flere studenter i tiden fremover.
Møt Marcus, Ingve og Kolbjørn. Hør hvem de mener blir trafikklærere og hvordan studiet har vært for dem.

1. Vi er nødt til å være levende interessert i trafikkopplæringen

Som skole og veiledere skal vi ta med oss erfaringer vi har tilegnet oss i løpet av årene våre som trafikklærere, samtidig som vi har et ansvar for å være oppdatert på alle deler av trafikkopplæringen i dag. Vi må alltid ha satt oss inn i nye regler, forskrifter og teknologi. Derfor bør vi være levende interessert i trafikkopplæring og alt rundt for å lære mer.

2. Vi må inkludere studentene i trafikkskolens team

Å la trafikklærerstudentene bli en del av det vanlige driftsteamet fra dag én er viktig – på denne måten vil de få en bedre forståelse av hvilke utfordringer en skole har. De møter fremtidige kolleger og lærer om deres hverdag, og de møter elever og får en større forståelse av deres utfordringer.

3. Vi må være faglig sterke og med gode evner til formidling

Studenter er av natur nysgjerrige og stiller mange gode spørsmål. Det kan være alt fra bilens oppbygging og regelverk til metodevalg i opplæringen. Som veileder blir du raskt "avslørt" om du selv mangler denne kompetansen. Når en student stiller et spørsmål er det veldig viktig som veileder at man er sikker i sitt svar og skaper trygghet når man svarer. Kombinasjonen av kunnskap og trygghet skaper tillit mellom veileder og student, og vår opplevelse er at studenten raskere tar til seg veiledningen.

4. Vi må være aktive lyttere

Å kunne forstå studentenes behov er essensielt for å kunne tilby den beste veiledningen, men det er ikke alltid like lett å identifisere. Å være en aktiv lytter handler om å høre på studenten, men også å lytte til det som ikke blir sagt med ord, men gjennom kroppsspråk og handlinger. Hvilke situasjoner skaper en usikker student? Sier studenten det de virkelig mener? Disse situasjonene kan løses og forstås bedre gjennom aktiv lytting.

5. Vi må være vår rolle bevisst i relasjonen med OsloMet

Som praksisskole har vi fått en tillit fra OsloMet om at vi skal ta best mulig vare på studentene, og dette er en tillit vi må forvalte på best mulig måte. For oss handler det om å forstå kravene skolen stiller til studentene, og klargjøre der vi har vært usikre. Her har tett og god dialog med OsloMet gjennom hele praksisperioden vært viktig. Vi har også vært på besøk for å bedre forstå hvordan studentenes hverdag er lagt opp. Vi gleder oss til å møte flere trafikklærerstudenter i årene som kommer, og vi gleder oss til å se de på veien med egne elever.


I Kör trenger vi flere trafikklærere som ønsker å være veiledere for trafikklærerstudenter. Les mer om Kör som arbeidsplass her!
Likte du denne artikkelen?