Artikkel

I revers inn i fremtiden

Av Øyvind Hom-Johnsen
Daglig leder og medgründer i Kör
7. juni 2022
Unge elever forventer digitale verktøy og digital tilrettelegging i all utdanning, også når de skal ta førerkort. Men nå vil myndighetene reversere det som fungerte så godt under covid.
I Norge jobber alle trafikkskoler mot en nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. For å nå dette anbefaler vi i Kör sammen med andre trafikkskoler, Trygg Trafikk og alle som er involvert i trafikkopplæringen at elever øver mest mulig hjemme med en ledsager fra de er 16 år. Statens vegvesen anbefaler selv å legge ned 140 timer i øvelseskjøring i forkant av førerprøven til personbil, fordelt på timer hos en trafikkskole og privat øvelseskjøring med ledsager.

For å kunne øvelseskjøre med ledsager må alle under 25 år gjennomføre et trafikalt grunnkurs hos en godkjent opplæringsinstitusjon. Før pandemien ble trafikalt grunnkurs gjennomført fysisk. Under pandemien fikk alle trafikkskoler dispensasjon til å bruke videoundervisning i delene av utdanningen som ellers ble gjennomført i et klasserom. Et logisk, riktig og ikke minst viktig valg.

Et logisk valg, fordi video i undervisningen har vært brukt lenge. Et enkelt Google-søk viser at tunge og tradisjonelle utdanningsinstitusjoner som MiT, Cambridge, NTNU og UiO bruker videoundervisning, så vi kan anta at video holder mål som undervisningsverktøy.

Et riktig valg, for å ikke stoppe opplæringen til de mange tusen elevene som hadde planlagt å ta lappen eller var i ferd med å fullføre sin opplæring.

Og et viktig valg, for å gi flere tusen muligheten til å øvelseskjøre hjemme og dermed være bedre sjåfører når de først får lappen.

I april i år valgte Statens Vegvesen å trekke tilbake dispensasjonen til å tilby videoundervisning i trafikkopplæringen. Ved å gjøre det, impliserer Statens Vegvesen at bruken av video i utdanning ikke holder mål. Betyr dette at elever som har tatt førerkort under covid og deltatt i undervisning hvor video er blitt brukt er dårligere sjåfører enn andre?
Er det bedre å tvinge en elev inn i et klasserom fordi man tradisjonelt har gjort det? Trumfer dette gevinsten av å kunne tilby flere 16-åringer viktig lærdom om trafikken via en skjerm, som for dem er et helt vanlig læringsverktøy? Samtidig som vi tilrettelegger for at de kan øvelseskjøre flere timer med ledsager?
I Kör så tror vi på fornuftig innovasjon. Kan vi løse et felles problem, bør vi gjøre det.
Hvor er da logikken i å fjerne video i undervisningen, når løsningen har vist seg å være et logisk, riktig og viktig valg, og den blir verdsatt av alle som har brukt den?
Bør ikke vi se fremover og planlegge for flere gode tiltak som fører oss nærmere nullvisjonen, istedenfor å kjøre i revers inn i fremtiden kjære Statens Vegvesen?


Innlegget ble publisert i Dagsavisen 3. juni 2022.
Likte du denne artikkelen?