Artikkel

Hva er forskjellen på øvelseskjøring og mengdetrening?

Det kan kanskje høres pirkete ut å skille på dette, men det er faktisk en ganske viktig forskjell! Er du bevisst forskjellen på øvelseskjøring og mengdetrening blir du raskere god til å kjøre bil og lappen blir billigere.

Hva er øvelseskjøring

Øvelseskjøring handler om å øve på det du holder på å lære sammen med trafikklærer. Det innebærer de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene du trenger for å kjøre bilen trygt i trafikken. Det kan være at du sammen med ledsager i starten bare skal øve på å gire og svinge på en tom parkeringsplass. Øvelseskjøringen er grunnlaget for å skape en god opplevelse når du begynner med mengdetrening. Hvis du ikke har god øvelseskjøring, vil du oppleve mengdetreningsperioden som stressende og ubehagelig.

Hva er mengdetrening?

Mengdetrening er arbeidet du gjør når du er trygg på det du har øvd på under øvelseskjøring. Når du begynner med mengdetrening skal du ha et høyt kunnskapsnivå og gode ferdigheter – du skal kunne de grunnleggende aspektene ved bilkjøring, og du skal være trygg på trafikkreglene. Målet med mengdetreningen er å virkelig forankre kunnskapen til gode og trygge vaner i trafikken, og slå sammen alle tingene du har øvd på til én sømløs prosess.
Kort oppsummert: Øvelseskjøring er viktig for at du skal lære seg de tingene som gjør at du kan kjøre selvstendig og behagelig i trafikken. Når du har kommet på dette nivået er det mengdetreningen som blir viktig. Mengdetreningen gir erfaring, som igjen gir lavere risiko for ulykker og gjør deg til en trygg sjåfør den dagen du får førerkort. Trafikklærer skal skape grunnlaget for øvelseskjøringen, og ledsager skal håndtere mengdetrening.
Klar for å begynne på veien mot lappen? Book din første kjøretime i appen!
Hva synes du om artikkelen?