Artikkel

Hvilken rolle vil trafikkskolene ha i fremtiden?

Lesetid: ca 4 minutter
Vi har i mange år hørt at vi snart skal kjøre rundt i selvkjørende biler. Når kan vi se for oss en slik hverdag, og hvordan vil trafikkopplæringen se ut når vi får flere selvkjørende biler? Hvilken rolle vil trafikklæreren ha, og vil vi trenge trafikkskoler i det hele tatt?

Realiteten er at vi ikke vil se helt selvkjørende biler på veiene på mange år. Det finnes til og med de som tror at vi aldri vil få selvkjørende biler på veiene, fordi teknologien er mangelfull og fordi det er for mange juridiske og etiske spørsmål som står ubesvarte.

Vi har diskutert selvkjørende biler i flere tiår, og utallige artikler er skrevet om emnet. I korte trekk kan vi oppsummere med følgende:

For dårlige instrumenter
Kamera- og lysradar-teknologien er enda ikke bra nok, og de er svært sårbare for vær og bakkeforhold. Spesielt i Europa, med skiftende værforhold og snø, vil ikke denne teknologien strekke til i dag.

For dårlig teknologi
Teknologien bilene trenger for å lese bildene fra kameraene og lysradar-teknologien er heller ikke gode nok enda, og det vil kreve stor datakraft for å få trygge resultater. Batterier som kan oppfylle dette energikravet eksisterer ikke i dag.

Vi samarbeider ikke
Det hjelper ikke at ett bilmerke greier å produsere selvkjørende biler – flere fagfolk påpeker at den beste og tryggeste løsningen er når alle kjøretøy på veien kan kommunisere med hverandre. Vi er langt unna et felles samarbeid om kommunikasjon og nettverksbygging for å håndtere dataflyten raskt, trygt og effektivt.

Hvem tar på seg ansvaret?
Ved en eventuell ulykke er det mange mulige syndebukker. Vi trenger et felles regelverk som er tydelig på ansvarsfordelingen når det utenkelige skjer. Det tok 10 år før vi fikk GDPR (Personvernforordningen) på plass. Dette vil være et mer krevende arbeid, og kan ikke påbegynnes før alles teknologi er blitt kartlagt og forstått.

Å endre personbilparken tar tid
Snittalderen på biler med norske skilter er mer enn 10 år, og omtrent midt på treet om vi sammenlikner med andre EU-land. Hvis vi lykkes i å produsere selvkjørende biler, vil det derfor ta lang tid før dette er normen på veiene.

Fremtidens trafikkskole

Smartere biler og byer som tilrettelegger for en mer autonom verden er likevel fremtiden, og vi forbereder oss på denne. Kartlegging av den autonome fremtiden tilsier at selvkjørende kjøretøy uansett vil kreve minst én passasjer som kan overstyre kjøretøyet. Denne personen må være opplært i håndtering av kjøretøyet og ha en sertifisering som beviser dette. En god sammenligning er pilotene – selv om autopiloten i dag styrer hele flyturen, har pilotene flere års spisset utdanning for å kunne håndtere flyet.

Det er trygt å si at trafikkskolene vil bestå, men sannsynligvis vil både opplæring og krav endre seg, både for eleven og trafikklæreren. Det er vanskelig å si noe om når slike endringer vil komme og hvordan de vil se ut, men vi som bransje må være proaktive.

Vi i Kör jobber aktivt for å holde oss oppdaterte, og har dialog med forskningsinstitusjoner som arbeider med dette emnet i flere land. Vi følger også nøye med på juridiske institusjoner som vi vet arbeider med endringsforslagene.

Om du ønsker å vite mer, eller du har lyst til å ta en prat om fremtidens trafikkopplæring er du velkommen innom for en kaffe og en prat!

Er du trafikklærer og ser etter nye utfordringer? Se våre ledige stillinger her.
Likte du denne artikkelen?