4.juni 2021

Hvordan ser en fagdag ut hos Kör?

I Kör stiller vi høye krav til vår egen fagkompetanse. Vi mener at det er viktig at alle i vårt trafikkteam skal være oppdaterte og ha en felles forståelse av kravene som stilles til elevene og oss gjennom trafikkopplæringsforskriften. Derfor har vi en ukentlig fagdag for alle våre ansatte for at vi skal være best mulig rustet til å hjelpe elevene med å nå alle kompetansemålene, også de teoretiske.

Felles forståelse av læreplanen
Da vi lanserte Kör i januar 2021 var vi fem trafikklærere, i dag teller vi elleve. Elleve trafikklærere med forskjellig, men fantastiske personligheter og ulike erfaringer i ryggsekken. Vi ønsker å bevare de unike personlighetene, uten å miste den felles forståelsen av faget og tilnærmingen til opplæringen. Derfor mener vi at det er viktig å bruke tid sammen for å skape et felles grunnlag for hvordan vi ønsker å tilby trafikkopplæring, og hvordan vi ønsker å kommunisere et felles etterlatt inntrykk hos våre elever. Dette innebærer at vi jobber med felles forståelse av målverb, læreplan, vegoppmerking, skilter og regler samt didaktiske prinsipper for å gjør oss bedre rustet til å nå elevene der de er i sin egen progresjon.

Å vokse raskt krever gode rutiner for faglig utvikling og oppfølging, og vår fagdag gir oss muligheten til nettopp dette.

Tydelig kommunikasjon og metodikk
Vi vet alle at mye av nøkkelen til suksess for en vellykket elevopplevelse og kompetanseutvikling ligger i god kommunikasjon mellom elev og lærer. Den beste undervisningen en elev får er når trafikklæreren, på en god og forståelig måte, overfører budskapet som ligger i trafikkopplæringsforskriften. Fagdagen er derfor også en arena der trafikklærerne møtes for å diskutere hvordan vi skal sikre kvaliteten i elevkommunikasjonen og enes om en felles metodikk som gjør at hver enkelt elev får den undervisningen de fortjener.

Hvordan ser en fagdag hos Kör ut?
Fagdagen starter klokka ni på mandager, men veldig ofte møtes mange av trafikklærerne tidligere og spiser en deilig hotellfrokost sammen. Programmet er delt opp i innsikt, dialog og oppgaver som teamet har jobbet med og skal jobbe med i løpet av uken. I tillegg til at fagdagen er en viktig faglig arena er den også en viktig sosial møteplass, hvor vi kan gi hverandre ros, le sammen og bli enige om hvordan vi kan gjøre Kör bedre.

Åpne fagkvelder
Vi vet at det er mange dyktige trafikklærere i Norge som har savnet en møteplass for å diskutere fag. Derfor arrangerer vi åpne fagkvelder for alle trafikklærere, uansett arbeidsplass og lokasjon. Fagkveldene handler om å dele kunnskap og informasjon, slik at vi, som fagfolk kan bli bedre og dermed gjøre vår bransje bedre.

Les mer og følg med på kalenderen for åpen fagkveld her.

Kunne du tenke deg å kjøre med oss i Kör? Vi ser alltid etter dyktige kolleger rundt om i vårt langstrakte land. Les mer om oss i Kör her.


Stig Arne Graven
Fagansvarlig og trafikklærer

/
FAQ
(c) 2021 Kör