Kör Trafikkskole

Hva skal du gjøre ved trafikkuhell og trafikkulykker?

Å være involvert i, eller være første person på stedet etter en trafikkulykke, kan være skremmende og uoversiktlig. Hva som blir gjort i minuttene etter en ulykke er kritisk, og kan ofte handle om liv og død. Derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre på forhånd, og øve på dette. Vi har samlet de viktigste punktene her!

Hjelpeplikten
Er du innblandet i en trafikkulykke, eller er den første på stedet etter en ulykke, er du forpliktet til å hjelpe både personer og dyr som er kommet til skade. Den som bevisst passerer eller reiser fra et ulykkessted uten å hjelpe, kan i ytterste konsekvens straffes med fengsel.
Ved en trafikkulykke skal du:
1
Stanse, og sikre deg selv – ta på refleksvest
Finn et sted med litt avstand fra ulykkesstedet, slik at utrykningskjøretøy kan få plass så nær som mulig. Sett på nødsignallys – din bil vil fungere som veisperring og varsling for andre trafikanter. Deretter skal du sikre deg selv før du går ut av bilen. Refleksvesten skal alltid ligge slik at det er mulig å nå den fra forsetet.
2
Sikre ulykkesstedet
Hvis du er først på stedet, eller ingen som er der har tatt klar ledelse enda, må du ta den. Gi korte, men tydelige beskjeder, og vær bestemt. Sett straks noen i gang med å sikre ulykkesstedet og sette ut varseltrekant, slik at ikke flere biler blir involvert. Hvis noen har tatt ledelsen, adlyd ordre som blir gitt og bidra med sikring. Få pasienter bort fra åpenbare farer og skru av tenningen på involverte kjøretøyer, hvis mulig.

PS! Varseltrekanten skal plasseres minst 50 meter fra ulykkesstedet i tettbygd strøk, og 150 til 250 meter utenfor tettbygd strøk.
3
Få oversikt og varsle nødetatene
For at nødetatene skal kunne sende hjelp etter behov, må de ha en tydelig oversikt over skadeomfanget. Kartlegg ulykkesstedet: Hvor mange biler er involvert i ulykken? Hvor mange personer er skadet? Hvor mange er ikke våkne? Sitter noen fastklemt? Brenner det?

Du kan ringe 113 (ambulanse) eller 112 (politi). Fortell hvem du er, og hvor du ringer fra. Prøv å gi nødetatene en så presis lokasjon som mulig. Fortell deretter hva som har skjedd. Operatøren på telefonen vil veilede deg og stille deg viktige spørsmål, så prøv å behold roen.
4
Livreddende førstehjelp
På et ulykkessted skal man først konsentrere seg om de som ikke gir lyd fra seg, de er sannsynligvis ikke bevisste. Sørg for å sikre frie luftveier, ved å bøye hodet forsiktig slik at pasienten ser rett opp. Puster pasienten, skal vedkommende legges i stabilt sideleie. Er det ikke mulig å flytte på pasienten, må noen sørge for å holde luftveiene frie til nødetatene kommer.

Hvis pasienten ikke puster, skal man umiddelbart sette i gang med hjerte- og lungeredning (HLR) – 30 kompresjoner etterfulgt av 2 innblåsninger. Komprimeringen kan over tid være svært fysisk krevende, så sørg for at noen kan avlaste underveis. Husk at hensikten med HLR ikke er at pasienten plutselig blir bevisst, men å holde sirkulasjonen i gang. Gjør HLR til nødetatene kommer.

PS! Selv på varme sommerdager vil kroppen starte nedkjøling umiddelbart, og dette reduserer raskt muligheten for overlevelse. Pass på at pasientene holder seg varme, og pakk de inn i tepper og klær.
Trafikkuhell uten personskade
Er du involvert i et trafikkuhell uten personskade, er det likevel viktig å kartlegge hva som har skjedd og innhente informasjon slik at du kan skrive skademelding og for eventuelle anmeldelser.

Sett på nødsignallys på bilen og ta på refleksvest. Sikre skadestedet med varseltrekant, slik at ikke flere biler involveres. Er du usikker på om politiet bør varsles, skal du varsle dem. Om det ikke dreier seg om akutt nød, kan du ringe politiet på 02800.

Hos NAF kan du skrive skademelding digitalt. Noter navn, adresse og registreringsnummer på sjåfører og kjøretøy som har vært involvert. Hvis bilen er lånt eller leid, skal også eierens navn og adresse oppgis. Noter også navn og telefonnummer til vitner, ta bilder av skadestedet og omfanget. Har du hatt en ulykke i trafikken kan det være lurt å måle avstander til fortau, skilter, vegbredde, bremsespor og lignende. Flytt gjerne kjøretøyene slik at annen trafikk har mulighet til å passere.
Kom i gang med lappen!
Book timer og få tilbakemelding fra trafikklærerne etter kjøretimen – rett i appen!
Likte du denne artikkelen?