Kör Trafikkskole
Øv deg før teoriprøven
Blandede oppgaver 2
Kör ønsker å hjelpe deg med dine forberedelser til teoriprøven.
I denne quizen finner du 25 blandede oppgaver.

Start quiz
Hvilket møtende kjøretøy vil være særdeles vanskelig å bedømme avstand til før du svinger til venstre i vegkryss? 
En motorsykkel kan være særdeles vanskelig å bedømme både avstand og fart til. Vær alltid forsiktig.
En motorsykkel kan være særdeles vanskelig å bedømme både avstand og fart til. Vær alltid forsiktig.
Ja, en motorsykkel kan være særdeles vanskelig å bedømme både avstand og fart til. Vær alltid forsiktig.
En motorsykkel kan være særdeles vanskelig å bedømme både avstand og fart til. Vær alltid forsiktig.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva betyr dette skiltet?
Felt B kan benyttes til forbikjøring.
Felt B kan benyttes til forbikjøring.

 Ja, felt B kan benyttes til forbikjøring.
Felt B kan benyttes til forbikjøring.
Neste
Velg
Vis resultat
Når har et forsikringsselskap lov til å kreve regress?
Forsikringsselskapet vil ha eventuelle utgifter tilbake hvis det viser seg at sjåføren var beruset på uhellstidspunktet.
Ja, forsikringsselskapet vil ha eventuelle utgifter tilbake hvis det viser seg at sjåføren var beruset på uhellstidspunktet.
Forsikringsselskapet vil ha eventuelle utgifter tilbake hvis det viser seg at sjåføren var beruset på uhellstidspunktet.
Forsikringsselskapet vil ha eventuelle utgifter tilbake hvis det viser seg at sjåføren var beruset på uhellstidspunktet.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva menes med blindsone?
Områder rundt bilen som ikke dekkes av speilene. I disse vinklene kan den øvrige trafikken gjemme seg og være svært vanskelig å se. 
Områder rundt bilen som ikke dekkes av speilene. I disse vinklene kan den øvrige trafikken gjemme seg og være svært vanskelig å se. 
Områder rundt bilen som ikke dekkes av speilene. I disse vinklene kan den øvrige trafikken gjemme seg og være svært vanskelig å se. 
Ja, i disse sonene kan andre trafikanter skjule seg. 
Neste
Velg
Vis resultat
Hva betyr skiltet?
Påbudt kjørefelt.
Korrekt!
Påbudt kjørefelt.
Påbudt kjørefelt.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvem kan bruke kollektivfelt?
Ja, syklister har lov til å kjøre i kollektivfeltene.
Syklister har lov til å kjøre i kollektivfeltene.
Syklister har lov til å kjøre i kollektivfeltene.
Syklister har lov til å kjøre i kollektivfeltene.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvilken av disse påstandene er korrekt?
Riktig svar er: Motorvei har alltid fysisk midtdeler.
Riktig svar er: Motorvei har alltid fysisk midtdeler.
Korrekt!
Riktig svar er: Motorvei har alltid fysisk midtdeler.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva betyr dette skiltet?
Skiltet betyr at trafikken lenger frem løper sammen. Her skal man gjensidig ta hensyn til hverandre slik at trafikken kan flettes.
Skiltet betyr at trafikken lenger frem løper sammen. Her skal man gjensidig ta hensyn til hverandre slik at trafikken kan flettes.
Ja, skiltet betyr at trafikken lenger frem løper sammen. Her skal man gjensidig ta hensyn til hverandre slik at trafikken kan flettes.
Skiltet betyr at trafikken lenger frem løper sammen. Her skal man gjensidig ta hensyn til hverandre slik at trafikken kan flettes.
Neste
Velg
Vis resultat
Bil A skal til høyre i dette krysset. Hvilken påstand er mest korrekt?
Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende vei. 
Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende vei. 
Ja, Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende vei. 
Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende vei. 
Neste
Velg
Vis resultat
Du kjører i mørke på en uopplyst vei. På hvilken avstand av de møtende skal du skifte fra fjernlys til nærlys?
Når avstanden er mellom 200 og 300 meter er det det korrekte tidspunkt å blende ned.
Når avstanden er mellom 200 og 300 meter er det det korrekte tidspunkt å blende ned.
Ja, når avstanden er mellom 200 og 300 meter er det det korrekte tidspunkt å blende ned.
Når avstanden er mellom 200 og 300 meter er det det korrekte tidspunkt å blende ned.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva er fordelen ved en bil med ABS-bremsesystem?
ABS-bremsesystem sørger for at hjulene ikke blokkerer. Dette sikrer at bilen til dels kan bremse og styre samtidig.
Ja, ABS-bremsesystem sørger for at hjulene ikke blokkerer. Dette sikrer at bilen til dels kan bremse og styre samtidig.
ABS-bremsesystem sørger for at hjulene ikke blokkerer. Dette sikrer at bilen til dels kan bremse og styre samtidig.
ABS-bremsesystem sørger for at hjulene ikke blokkerer. Dette sikrer at bilen til dels kan bremse og styre samtidig.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvor mange grader av synsfeltet utgjør skarpsynet?
Skarpsynet er kun mellom 3 og 5 grader.
Skarpsynet er kun mellom 3 og 5 grader.
Skarpsynet er kun mellom 3 og 5 grader.
Ja, skarpsynet er kun mellom 3 og 5 grader.
Neste
Velg
Vis resultat
Du kjører i mørke på en uopplyst vei. På hvilken avstand av de møtende skal du skifte fra fjernlys til nærlys?
Når avstanden er mellom 200 og 300 meter er det det korrekte tidspunkt å blende ned.
Når avstanden er mellom 200 og 300 meter er det det korrekte tidspunkt å blende ned.
Ja, når avstanden er mellom 200 og 300 meter er det det korrekte tidspunkt å blende ned.
Når avstanden er mellom 200 og 300 meter er det det korrekte tidspunkt å blende ned.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva er riktig påstand når det gjelder vinterdekk?
Vinterdekket må ha minst 3 mm mønsterdybde
Vinterdekket må ha minst 3 mm mønsterdybde
Ja, vinterdekket må ha minst 3 mm mønsterdybde
Vinterdekket må ha minst 3 mm mønsterdybde
Neste
Velg
Vis resultat
Hvis du kommer til en jernbaneovergang med ett spor. Hvilket av skiltene her vil da være satt opp?
Ja, dette skiltet forteller at det kun er ett jernbanespor
138.1 forteller at det kun er ett jernbanespor
Neste
Velg
Vis resultat
Du ønsker å foreta en U-sving. Hvor er det lovlig å gjøre det på denne veien?
Det er tillatt å foreta en U-sving i veikryss nr. 2.
Korrekt!
Det er tillatt å foreta en U-sving i veikryss nr. 2.
Det er tillatt å foreta en U-sving i veikryss nr. 2.
Neste
Velg
Vis resultat
Er det korrekt at bremselengde på våt asfalt er dobbel så lang som på tørr asfalt?
Svært våt asfalt kan øke bremselengden til det dobbelte.
Svært våt asfalt kan øke bremselengden til det dobbelte.
Ja, en svært våt asfalt kan øke bremselengden til det dobbelte.
Svært våt asfalt kan øke bremselengden til det dobbelte.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvilken påstand er riktig når det gjelder dette skiltet?
På en motortrafikkvei kan det både være trafikklys og veikryss
Ja, på en motortrafikkvei kan det både være trafikklys og veikryss.
På en motortrafikkvei kan det både være trafikklys og veikryss
På en motortrafikkvei kan det både være trafikklys og veikryss
Neste
Velg
Vis resultat
I hvilken rekkefølge skal bilene kjøre i denne situasjonen?
Ja, her er det bil C som skal rett frem og og ikke har vikeplikt som skal kjøre først. Deretter kan bil A svinge til venstre. Bilene B og D har vikeplikt og skal vente til all kryssende trafikk er passert forbi.
Her er det bil C som skal rett frem og og ikke har vikeplikt som skal kjøre først. Deretter kan bil A svinge til venstre. Bilene B og D har vikeplikt og skal vente til all kryssende trafikk er passert forbi.
Her er det bil C som skal rett frem og og ikke har vikeplikt som skal kjøre først. Deretter kan bil A svinge til venstre. Bilene B og D har vikeplikt og skal vente til all kryssende trafikk er passert forbi.
Her er det bil C som skal rett frem og og ikke har vikeplikt som skal kjøre først. Deretter kan bil A svinge til venstre. Bilene B og D har vikeplikt og skal vente til all kryssende trafikk er passert forbi.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva blir ikke dekket av trafikkforsikringen hvis det er du som er skyld i uhellet?
En trafikkforsikring dekker ikke skade på eget kjøretøy. Da må du ha kaskoforsikring. 
En trafikkforsikring dekker ikke skade på eget kjøretøy. Da må du ha kaskoforsikring. 
En trafikkforsikring dekker ikke skade på eget kjøretøy. Da må du ha kaskoforsikring. 
Neste
Velg
Vis resultat
Hva er den høyeste tillatte promillen i blodet når du kjører bil i Norge?
0,2 promille er den maksimale mengden alkohol du må ha i blodet. Det svarer til ca. 1 alkoholenhet.
Alkoholpromillen i blodet faller langsomt, slik at det ikke er sikkert at du kan kjøre bil på lovlig vis dagen etter du har drukket alkohol.
0,2 promille er den maksimale mengden alkohol du må ha i blodet. Det svarer til ca. 1 alkoholenhet.
Alkoholpromillen i blodet faller langsomt, slik at det ikke er sikkert at du kan kjøre bil på lovlig vis dagen etter du har drukket alkohol.
Ja, 0,2 promille er den maksimale mengden alkohol du må ha i blodet. Det svarer til ca. 1 alkoholenhet.
Alkoholpromillen i blodet faller langsomt, slik at det ikke er sikkert at du kan kjøre bil på lovlig vis dagen etter du har drukket alkohol.
0,2 promille er den maksimale mengden alkohol du må ha i blodet. Det svarer til ca. 1 alkoholenhet.
Alkoholpromillen i blodet faller langsomt, slik at det ikke er sikkert at du kan kjøre bil på lovlig vis dagen etter du har drukket alkohol.
Neste
Velg
Vis resultat
Er det tillatt å parkere i gatetun
Ja, men kun på særskilt anviste plasser 
Ja, men kun på særskilt anviste plasser 
Ja, men kun på særskilt anviste plasser 
Ja, kun på særskilt anviste plasser 
Neste
Velg
Vis resultat
Hvilken påstand er riktig?
Skiltene skal leses ovenfra. Øverste skilt forteller at det er veiarbeid, og skiltet like under forteller at det er fra om 300 meter og slutter igjen om 1500 meter. Skiltet nederst sitter for seg selv og det forteller at fartsgrensen er 50 km/t.
Skiltene skal leses ovenfra. Øverste skilt forteller at det er veiarbeid, og skiltet like under forteller at det er fra om 300 meter og slutter igjen om 1500 meter. Skiltet nederst sitter for seg selv og det forteller at fartsgrensen er 50 km/t.
Ja, skiltene skal leses ovenfra. Øverste skilt forteller at det er veiarbeid, og skiltet like under forteller at det er fra om 300 meter og slutter igjen om 1500 meter. Skiltet nederst sitter for seg selv og det forteller at fartsgrensen er 50 km/t.
Skiltene skal leses ovenfra. Øverste skilt forteller at det er veiarbeid, og skiltet like under forteller at det er fra om 300 meter og slutter igjen om 1500 meter. Skiltet nederst sitter for seg selv og det forteller at fartsgrensen er 50 km/t.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvem har vikeplikt i denne situasjonen?
Det er vikeplikt fra høyre i krysset, slik at her skal syklisten holde tilbake for bilen fra sideveien.
Det er vikeplikt fra høyre i krysset, slik at her skal syklisten holde tilbake for bilen fra sideveien.
Ja, det er vikeplikt fra høyre i krysset, slik at her skal syklisten holde tilbake for bilen fra sideveien.
Det er vikeplikt fra høyre i krysset, slik at her skal syklisten holde tilbake for bilen fra sideveien.
Neste
Velg
Vis resultat
I hvilke tilfeller kan forsikringsselskapet kreve regress av bilfører etter et trafikkuhell?
Ja, hvis trafikkulykken er forårsaket av føreren med vilje kan forsikringsselskapet kreve regress av føreren.
Hvis trafikkulykken er forårsaket av føreren med vilje kan forsikringsselskapet kreve regress av føreren.
Hvis trafikkulykken er forårsaket av føreren med vilje kan forsikringsselskapet kreve regress av føreren.
Hvis trafikkulykken er forårsaket av føreren med vilje kan forsikringsselskapet kreve regress av føreren.
Neste
Velg
Vis resultat
Du bør nok øve merDu bør øve mer. Ta denne testen en gang til eller finn flere i Kör appen
Start på nytt
Fortsatt litt igjen

Du bør ha bedre kontroll før du gjennomfører teoriprøven. Ta testen igjen eller finn flere i Kör appen
Start på nytt
Dette er bra
Du kan mye! Øv enda litt for å øke dine sjanser for å bestå på eksamen
Start på nytt
Last ned appen vår!
Begynner du å bli klar for å ta kjøretimer? I appen kan du booke timer, få feedback fra trafikklærerne, øve på teorien og mye mer! Se hvordan Kör Trafikkskole fungerer her.