Kör Trafikkskole
Øv deg før teoriprøven
Blandede spørsmål 1
Kör hjelper deg med dine forberedelser til teoriprøven.
Quizen inneholder 25 blandede spørsmål

Start quiz
Hva er høyest tillatte hastighet på en landevei etter dette skiltet?
Den generelt tillatte maks. hastighet på en landevei er 80 km/t
Den generelt tillatte maks. hastighet på en landevei er 80 km/t
Ja, den generelt tillatte maks. hastighet på en landevei er 80 km/t
Den generelt tillatte maks. hastighet på en landevei er 80 km/t
Neste
Velg
Vis resultat

 Dersom du velger å kjøre økonomisk, hvor mye drivstoff kan du spare? 
Du kan spare opptil 20% drivstoff hvis bilen blir kjørt økonomisk og miljøvennlig.
Du kan spare opptil 20% drivstoff hvis bilen blir kjørt økonomisk og miljøvennlig.
Du kan spare opptil 20% drivstoff hvis bilen blir kjørt økonomisk og miljøvennlig.
Du kan spare opptil 20% drivstoff hvis bilen blir kjørt økonomisk og miljøvennlig.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva er riktig påstand om lysutstyr på en bil?
Lyktene bak på bilen skal være røde.
Ja, lyktene bak på bilen skal være røde.
Lyktene bak på bilen skal være røde.
Lyktene bak på bilen skal være røde.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvordan kan du opptre i trafikken slik at andre trafikanter kan forstå deg lettere?
Ja.
Du skal alltid gi tydelige tegn og velge riktig plassering i god tid.
Du skal alltid gi tydelige tegn og velge riktig plassering i god tid.
Du skal alltid gi tydelige tegn og velge riktig plassering i god tid.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvem har parkert feil?
Bil A og C hindrer sikten til gangfeltet
Riktig, fordi A og C hindrer sikten til gangfeltet
Bil A og C hindrer sikten til gangfeltet
Neste
Velg
Vis resultat
Hva mener vi med signal?
Et signal kan være et hornsignal eller et lyssignal med bilens fjernlys.
Ja, et signal kan være et hornsignal eller et lyssignal med bilens fjernlys.
Et signal kan være et hornsignal eller et lyssignal med bilens fjernlys.
Et signal kan være et hornsignal eller et lyssignal med bilens fjernlys.
Neste
Velg
Vis resultat
Dersom du foretar en forbikjøring, når kan du da med sikkerhet sving tilbake til eget felt igjen? 
Når du kan se den forbikjørte i innvendig speil 
Når du kan se den forbikjørte i innvendig speil 
Korrekt!
Når du kan se den forbikjørte i innvendig speil 
Neste
Velg
Vis resultat
I hvilken rekkefølge skal det kjøres i dette krysset?
Syklisten har rett til å kjøre rett frem før bil B kan svinge. Bil C er venstresvingende og skal holde igjen for bil B. Bil A har ubetinget vikeplikt og skal holde igjen for alle som kommer både fra høyre og venstre side.
Syklisten har rett til å kjøre rett frem før bil B kan svinge. Bil C er venstresvingende og skal holde igjen for bil B. Bil A har ubetinget vikeplikt og skal holde igjen for alle som kommer både fra høyre og venstre side.
Ja, syklisten har rett til å kjøre rett frem før bil B kan svinge. Bil C er venstresvingende og skal holde igjen for bil B. Bil A har ubetinget vikeplikt og skal holde igjen for alle som kommer både fra høyre og venstre side.
Syklisten har rett til å kjøre rett frem før bil B kan svinge. Bil C er venstresvingende og skal holde igjen for bil B. Bil A har ubetinget vikeplikt og skal holde igjen for alle som kommer både fra høyre og venstre side.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvem har vikeplikt i dette veikrysset?
Sporvognen har vikeplikt fordi bil A og B er på forkjørsvei.
Sporvognen har vikeplikt fordi bil A og B er på forkjørsvei.
Ja, fordi bil A og B er på forkjørsvei.
Sporvognen har vikeplikt fordi bil A og B er på forkjørsvei.
Neste
Velg
Vis resultat
Er det tillatt å stille spørsmål om personalia når du er innblandet i en trafikkulykke?
Ja.
Korrekt!
Ja.
Ja.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva menes med kjøreprosessen?
Se, oppfatte, avgjøre og handle.
Se, oppfatte, avgjøre og handle.
Korrekt!
Se, oppfatte, avgjøre og handle.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva betyr dette skiltet?
Her er det stopp forbudt og dermed også parkering forbudt.
Ja, her er det stopp forbudt og dermed også parkering forbudt.
Her er det stopp forbudt og dermed også parkering forbudt.
Her er det stopp forbudt og dermed også parkering forbudt.
Neste
Velg
Vis resultat
Du skal svinge til venstre fra denne enveiskjørte gaten. Hvilket felt skal du velge?
Kjør så langt til venstre som det er mulig før du svinger til venstre.
Ja, du skal kjøre i venstre felt ved sving til venstre i enveiskjørt gate
Kjør så langt til venstre som det er mulig før du svinger til venstre.
Kjør så langt til venstre som det er mulig før du svinger til venstre.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvilke forpliktelser har du dersom du blir forbikjørt?
Du er forpliktet til å hjelpe det kjøretøy som kjører forbi deg.
Ja, du er forpliktet til å hjelpe det kjøretøy som kjører forbi deg.
Du er forpliktet til å hjelpe det kjøretøy som kjører forbi deg.
Du er forpliktet til å hjelpe det kjøretøy som kjører forbi deg.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvis en bil skal rygge ut fra denne sideveien, hvor skal hjelpemannen da stå plassert?
Ja, ved å stå her har sjåføren hele tiden mulighet for å se hjelpemannen.
Ved å stå ved punkt 1 har sjåføren hele tiden mulighet for å se hjelpemannen.
Ved å stå ved punkt 1 har sjåføren hele tiden mulighet for å se hjelpemannen.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvordan bør bil A kjøre i denne trafikksituasjonen? 
Korrekt!
Bil A bør tilpasse farten for å samarbeide best mulig med B 
Bil A bør tilpasse farten for å samarbeide best mulig med B 
Bil A bør tilpasse farten for å samarbeide best mulig med B 
Neste
Velg
Vis resultat
Hva er riktig påstand om bil uten ABS-bremser?
Ja, forhjulene bremser mest og vil derfor blokkere før bakhjulene. Av samme grunn vil det derfor være riktig å ha de nyeste og beste dekkene på forhjulene hvis dekkene på bilen ikke er ens slitt.
Forhjulene bremser mest og vil derfor blokkere før bakhjulene. Av samme grunn vil det derfor være riktig å ha de nyeste og beste dekkene på forhjulene hvis dekkene på bilen ikke er ens slitt.
Forhjulene bremser mest og vil derfor blokkere før bakhjulene. Av samme grunn vil det derfor være riktig å ha de nyeste og beste dekkene på forhjulene hvis dekkene på bilen ikke er ens slitt.
Forhjulene bremser mest og vil derfor blokkere før bakhjulene. Av samme grunn vil det derfor være riktig å ha de nyeste og beste dekkene på forhjulene hvis dekkene på bilen ikke er ens slitt.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva betyr dette skiltet?
Skiltet er en forbudsskilt som forbyr vending. Forbudet gjelder til og med første veikryss.
Skiltet er en forbudsskilt som forbyr vending. Forbudet gjelder til og med første veikryss.
Skiltet er en forbudsskilt som forbyr vending. Forbudet gjelder til og med første veikryss.
Ja, skiltet er en forbudsskilt som forbyr vending. Forbudet gjelder til og med første veikryss.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva er riktig påstand?
Ja, tungt lass bak bilens bakaksling reduserer vekten på forhjulene og dermed gir det også dårligere veigrep på forhjulene.
Tungt lass bak bilens bakaksling reduserer vekten på forhjulene og dermed gir det også dårligere veigrep på forhjulene.
Tungt lass bak bilens bakaksling reduserer vekten på forhjulene og dermed gir det også dårligere veigrep på forhjulene.
Tungt lass bak bilens bakaksling reduserer vekten på forhjulene og dermed gir det også dårligere veigrep på forhjulene.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvilken påstand er riktig når det gjelder dette skiltet?
På denne type vei vil det alltid være inn- og utkjøringsveier.
Ja, på denne type vei vil det alltid være inn- og utkjøringsveier.
På denne type vei vil det alltid være inn- og utkjøringsveier.
På denne type vei vil det alltid være inn- og utkjøringsveier.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvilke lys skal du bruke dersom du stanser for å slippe av en passasjer i mørket? 
Bruk parkeringslys hvis du kjører i mørket og stopper for å slippe av noen passasjerer.
Bruk parkeringslys hvis du kjører i mørket og stopper for å slippe av noen passasjerer.
Ja, bruk parkeringslys hvis du kjører i mørket og stopper for å slippe av noen passasjerer.
Bruk parkeringslys hvis du kjører i mørket og stopper for å slippe av noen passasjerer.
Neste
Velg
Vis resultat
Hva er se-regel nr 3?
Ha alltid overblikk over det som skjer i trafikken omkring deg. På den måten kan du reagere tidlig på den trafikksituasjonen som oppstår.
Ha alltid overblikk over det som skjer i trafikken omkring deg. På den måten kan du reagere tidlig på den trafikksituasjonen som oppstår.
Ha alltid overblikk over det som skjer i trafikken omkring deg. På den måten kan du reagere tidlig på den trafikksituasjonen som oppstår.
Ja, ha alltid overblikk over det som skjer i trafikken omkring deg. På den måten kan du reagere tidlig på den trafikksituasjonen som oppstår.
Neste
Velg
Vis resultat
Hvilket alternativ er riktig når det gjelder jernbaneplanovergang?
Når toget nærmer seg, blinker det røde trafikklyset, og så skal du stoppe før stopplinjen.
Ja, når toget nærmer seg, blinker det røde trafikklyset, og så skal du stoppe før stopplinjen.
Når toget nærmer seg, blinker det røde trafikklyset, og så skal du stoppe før stopplinjen.
Når toget nærmer seg, blinker det røde trafikklyset, og så skal du stoppe før stopplinjen.
Neste
Velg
Vis resultat
Er det tillatt å kjøre forbi i veikryss?
Det er tillatt å kjøre forbi på høyre side dersom kjøretøyet foran skal til venstre
Korrekt!
Det er tillatt å kjøre forbi på høyre side dersom kjøretøyet foran skal til venstre 
Det er tillatt å kjøre forbi på høyre side dersom kjøretøyet foran skal til venstre
Neste
Velg
Vis resultat
Er det lov å snu i alle typer kryss?
Korrekt!
Jo, dersom ikke skiltet «vendingsforbud» er satt opp, og du ikke unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikk. 
Dersom ikke skiltet «vendingsforbud» er satt opp, og du ikke unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikk er det lov
Dersom ikke skiltet «vendingsforbud» er satt opp, og du ikke unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikk er det lov
Neste
Velg
Vis resultat
Du bør øve enda mer
Ta denne testen en gang til eller prøv deg på noen av de andre kategoriene våre. 
Start på nytt
Du er på god vei, men du må øve enda litt til!
Du bør ha bedre kontroll før du gjennomfører teoriprøven. Ta denne testen en gang til eller prøv deg på noen av de andre kategoriene våre. 
Start på nytt
Nå snakker vi! 
Du kan mye, men du bør øve enda litt til for å være sikker på at du består den endelige teoriprøven!
Start på nytt
Wow! Bra jobba! 
Du begynner å bli klar for teoriprøven! Prøv deg på noen av de andre kategoriene våre for å være sikker på at du kan alt!
Start på nytt
Last ned appen vår!
Begynner du å bli klar for å ta kjøretimer? I appen kan du booke timer, få feedback fra trafikklærerne, øve på teorien og mye mer! Se hvordan Kör Trafikkskole fungerer her.