Kör Trafikkskole
I vårt fagakademi fokuserer vi ukentlig på de delene av vårt fag som våre instruktører ønsker å dykke dypere ned i.
Kommunikasjon, pedagogikk og lovverk er emner som vi går gjennom sammen, for at vi i felleskap kan bli faglig bedre og samtidig bringe nivået på vår opplæring høyere i felleskap.
Fagakademiet møtes på kontoret, hvor vi spiser frokost og lunsj sammen. Les mer om fagdagene våre her.
Vi får besøk av eksterne foredragsholdere som gir oss nye perspektiver for vårt fagfelt, som teknologisk utvikling, bilbransjens utvikling og mye mye mer.
Våre instruktører deltar i samtalen og vi jobber også sammen med konkrete oppgaver ute i feltet, hvor vi i etterkant samenlinger og diskuterer våre opplevelser.